A Beregszászi Járási Köjál (ÁNTSZ) illetékességi területén népegészségügyi (környezet- és település-, élelmezés- és táplálkozás-egészségügyi, munkahigiénés és foglalkozás-egészségügyi, kémiai, biztonsági, sugár egészségügyi, valamint járványügyi) egészségfejlesztési és egészségügyi igazgatási, valamint koordinációs feladatokat lát el. Tevékenysége keretében vizsgálja, vizsgáltatja, elemzi, értékeli a lakosság egészségi állapotára ható környezeti és társadalmi, fizikai, kémiai, biológiai és pszicho szociális tényezőket, tudományosan megalapozza az egészségügyi követelményeket, az egészségkárosító kockázatok csökkentésének módozatait, ellenőrzéseivel, intézkedéseivel biztosítja a lakosság egészségügyi állapotát veszélyeztető tényezők hatásainak csökkentését, a lakosság egészségi állapotának javítását, nyomon követi a fertőző és nem fertőző megbetegedések tényezőit, elemzi, járványügyi, megelőző és operatív tevékenységet folytat, helyszíni járványügyi vizsgálatokat végez felkeresve a fertőző betegeket, a fertőzésre gyanús személyeket, a kórokozó-hordozókat. Megteszi a szükséges intézkedéseket a lakosság egészségének megőrzése, a megbetegedések megelőzése/felszámolása érdekében. A járványfolyamat meggátolására, továbbterjedésére vonatkozva dezinfekciós ( fertőtlenítés, sterilizálás); dezinszekciós (egészségre káros rovarok); és deratizációs (egészségügyi kártevők elleni védekezés) eljárásokat végez. Feladatai minél hatékonyabb ellátása érdekében laboratóriumi (mikrobiológiai valamint kémiai) vizsgálatot kezdeményez.
Népegészségügyi feladatai közé tartozik a települések környezeti levegőminőségének, az emberi használatra (ivóvíz, fürdés, sport, üdülés) kerülő felszíni vizek, medencés fürdők, az ivóvizek, ásványvizek, gyógyvizek, a talaj minőségének közegészségügyi felügyelete, a sugár egészségügyi, munkaegészségügyi, kémiai biztonságot érintő közegészségügyi követelmények érvényre juttatása, az élelmiszerekkel, az élelmezéssel, valamint az egészséges táplálkozással összefüggő problémák feltárása, intézkedések a közegészségügyi feltételek biztosítására.
Ügyfélfogadási idő: hétfő- péntekig 7-11:30 óra és 12-16:00 óra

Az intézményben dolgozó személyek listája:

Kopinec Nagya – felcser
Bajnok Ágnes- mikrobiológiai laboratórium vezetője
Sütő Katalin – epidemiológiai szakasszisztens
Bakos Zita – mikrobiológiai laboráns
Rádik Tetjána- mikrobiológiai laboráns
Bernikevics Sztániszláv – dezinfektológus
Hegedűs Olena – laboratóriumi munkatárs
Lengyel Katalin – laboratóriumi munkatárs
Hermán András – gépkocsivezető
Lajos Erika – epidemiológiai munkatárs
Világos Szabina – epidemiológiai szakasszisztens
Turcsanova Sznyizsána – laboratóriumi munkatárs
Fanta Erika – laboratóriumi munkatárs

Nyitvatartási idő

Hétfő

-

Kedd

-

Szerda

-

Csütörtök

-

Péntek

-

Szombat

-

Vasárnap

-

Cím & Kapcsolatok

Our Address

90202 Beregszász, Bogdán Hmelnyickij út 5.

GPS

48.20459804907697, 22.644667625427246

Telefon
Web