I. A felhasználási feltételek tartalma

1. A jelen felhasználási feltételek (Szabályzat) a Pro Cultura Subcarpathica civil szervezet (90202 Beregszász, Kossuth tér 6.; a továbbiakban: Szolgáltató) által üzemeltetett Ittmagyarulis.eu szolgáltatás igénybevételének feltételeit tartalmazza.
2. Felhasználónak minősül a Weblap látogatója, illetőleg mindenki, aki az Ittmagyarulis.eu szolgáltatását igénybe veszi. Amennyiben a Felhasználó a Szolgáltatás bármely elemének használatát megkezdi, elfogadja a jelen Szabályzat feltételeit.
3. A Szolgáltató bármikor jogosult a Szabályzat módosítására. A módosításról rövid felhívás formájában a nyitó oldalon tájékoztatja a Felhasználókat. A módosítást követően bármely Szolgáltatás használatával a Felhasználó elfogadja a Szabályzat módosítását. A Weboldal és szolgáltatásai működésével kapcsolatos valamennyi tájékoztatás valamint a jelen Szabályzatból linkelhető egyéb dokumentumok (pl.: Adatvédelmi nyilatkozat) a Szabályzat részét képezik és kötelezőek minden Felhasználóra.

II. A Szolgáltatás legfontosabb jellemzői és elemei

1. A Szolgáltatás célja a felhasználók tájékoztatása a teljesség igénye nélkül a Kárpátalján működő magyar vagy magyar nyelvű szolgáltatásokról, intézményekről, létesítményekről illetve kezdeményezésekről.
2. Szolgáltató fenntartja a jogot, hogy az Ittmagyarulis.eu bármely tartalmi elemét bármikor előzetes figyelmeztetés nélkül módosítsa vagy megszüntesse, azok megjelenését, tartalmát, működését megváltoztassa.

III. A regisztráció

1. A jogi személy (Felhasználó) szolgáltatását regisztrációval helyezhetik el az oldalon. A regisztráció a csatlakozási ív valós adatokkal történő, megfelelő és hiánytalan kitöltésével indul. Amennyiben a jogi személy nem ad meg adatokat, vagy nem megfelelő formátumban adja meg az adatokat a regisztráció újra kezdődik mindaddig, amíg a regisztrációs ív nem teljes és hiánytalan lesz. A regisztráció szükséges feltétele annak megerősítése, hogy Felhasználó a Felhasználási Feltételek tartalmát ismeri.
2. Felhasználó tudomásul veszi, hogy a felhasználási feltételek megszegése esetén a regisztráció törlésre kerülhet. A Szolgáltató kizárja a felelősséget minden, esetlegesen abból eredő kárért, ha a Felhasználó jelen felhasználási feltételekbe ütköző magatartása vagy jogszabály megsértése miatt törölte a felhasználói profilt., a Weboldal, illetve a Szolgáltatói tartalom megjelenési helyének jellege, tematikája szerint.
A Szolgáltatói tartalmak közzétételével Szolgáltató a Felhasználók hiteles, független, gyors, pontos és széleskörű tájékoztatását kívánja szolgálni, a sajtóra vonatkozó jogszabályban előírt tájékoztatási kötelezettségének megfelelően.

IV. A Szolgáltatás használata során lehetséges jogsértések és következményeik

1. Tilos bármilyen olyan rendszer vagy megoldás használata, amely a Szolgáltatás jelen Szabályzatban kifejezetten nem engedélyezett módon történő felhasználását, vagy a Szolgáltatás leállását célozza, teszi lehetővé vagy azt eredményezheti, vagy amely egyébként veszélyezteti a Szolgáltatás rendeltetésszerű működtetését.
2. A Szolgáltatás, valamint a Weboldalon elérhető tartalom szerzői jogi védelem alatt áll. A szerzői jogok összessége és az adatbázis előállítójának védelmét szolgáló jogok a Szolgáltatót illetik meg, és a Szolgáltatás rendeltetésszerű használatával velejáró olvasáson, képernyőn történő megjelenítésen és az ehhez szükséges ideiglenes többszörözésen, továbbá a személyes, nem-kereskedelmi célból történő merevlemezre történő lementésen és kinyomtatáson túl semmilyen egyéb formában nem használható fel vagy hasznosítható a Szolgáltató előzetes írásbeli engedélyének hiányában.
3. Amennyiben Ön a saját weboldalán a Weboldalra (vagy bármelyik elemére) mutató linket, vagyis hiperhivatkozást (Link) kíván elhelyezni, azt kizárólag a következő módon teheti meg:
„Ittmagyarulis.eu aloldal közvetlen linkje”
4. Amennyiben Ön a saját weboldalára tartalmat kíván átvenni az Ittmagyarulis.eu oldaláról, azt kizárólag oly módon teheti meg, hogy a forrást megjelölve a tartalom teljes tartalmára mutató hiperhivatkozást (közvetlen linket) helyez el oldalán.

Felhívjuk figyelmét, hogy a Weboldal tartalmának ettől eltérő módon vagy mértékben történő átvétele szerzői jogot sért, és a Szolgáltató minden esetben jogi lépéseket tesz a jogsértés megszüntetésére.

5. A Szolgáltatás kizárólag a hatályos jogszabályok keretei között, harmadik személyek és a Szolgáltató jogainak sérelme nélkül, illetve a jelen Szabályzat betartása mellett használható. Amennyiben valamely Felhasználó a jelen Szabályzat rendelkezéseibe vagy jogszabályba ütközően, vagy egyébként visszaélésszerűen használja a Szolgáltatást, a Szolgáltató jogosult megtenni a szükséges jogi lépéseket annak érdekében, hogy Felhasználó felelősségre vonása megtörténjen.

Beregszász, 2013. március 15.