Nyelvi jogaink: kötelezettségek, Ukrajna törvényei, jogszabályok magyarul

Nyelvi jogaink: kötelezettségek, Ukrajna törvényei, jogszabályok magyarul

Ukrajnában a törvényeket, a kormány és a minisztériumok rendeleteit államnyelven fogadják el, és hivatalosan ezen a nyelven, valamint regionális és kisebbségi nyelveken teszik közzé.

A gyakorlatban ez azt jelenti, hogy az elnöki rendeleteket, kormányhatározatokat és törvényeket az államnyelv mellett azon a 18 nyelven – köztük magyarul – is hivatalosan publikálnia kell az államnak, melyeket a jogszabály felsorol.

A nyelvhasználatot szabályozó 2012-es törvény előtt elfogadott jogszabályok közül azonban nem mindegyiknek van magyar fordítása (érdekes, hogy az állami nyelvpolitika alapjairól szóló törvénynek sem készült egyelőre hivatalos magyar fordítása). Néhány, a kárpátaljai magyar közösség szempontjából is fontos dokumentumnak (például Ukrajna Alkotmánya, a nemzeti kisebbségekről szóló, vagy a helyi önkormányzatok működését szabályzó törvény stb.) azonban magyar nyelvű fordítása is készült, s ezeket közzé is tették külön kiadványként vagy a helyi lapokban. Egyelőre azonban nincs olyan adatbázis, amelyben az ukrajnai törvények magyar nyelven is hozzáférhetők. Államnyelven minden ukrajnai jogszabály könnyen, jól kereshető módon elérhető az interneten a http://zakon2.rada.gov.ua/laws/ címen.

Természetesen a nyelvtörvény szövege is elérhető ukrán nyelven az említett kormányzati honlapon. A törvény nem hivatalos magyar, angol és orosz nyelvű fordítása megtalálható ezen a honlapon: http://www.r-u.org.ua/arhiv/akt/2078-news.html

Forrás: Nyelvi jogaink és lehetőségeink (Beregszászi Anikó, Csernicskó István, Ferenc Viktória)