Elindult az Itt Magyarul Is… mozgalom

1848-ban a magyar nemzet forradalom által kívánt nagyobb szabadságot kivívni magának. A magyar nyelv szabad használatáért, a magyarság megélésért az elcsatolt területeken ma is sokan küzdenek. A Pro Cultura Subcarpathica civil szervezet március 15-én, a magyar szabadságharc és forradalom emléknapján ismertette a nagyközönséggel a magyar nyelv használatát elősegítő Itt Magyarul Is… (IMI) mozgalmat.A felvidéki és erdélyi magyarság példáját követve, akik 2011-ben indították útjukra hasonló kezdeményezésüket (Kétnyelvű Dél-Szlovákia és az Igen, tessék!, Da, poftiti!), immár Kárpátalja magyarsága is lépéseket tesz annak érdekében, hogy a magyar nyelvet a családi s a szűk közösségi színtérről a nyilvános színtérre terelje.
Az Itt Magyarul Is… mozgalom feladatának tartja a magyar nyelv népszerűsítését Kárpátalja szolgáltatási hálózataiban, hivatalaiban, intézményeiben. Emellett a magyar nyelvű szolgáltatást nyújtó intézmények nyilvántartásba vételével olyan adatbázis kiépítésére törekszik, amely tájékoztató jelleggel segítséget nyújt ezen szolgáltatások lehetőségeiről, milyenségéről és elérhetőségéről. Az IMI logója egy kirakatban, ajtón vagy honlapon azt jelzi, hogy ezen a helyen bátran megszólalhatunk magyarul is. Az imilap.net weboldalra kattintva az összegyűjtött adatok bárki számára elérhetőek lesznek. Az oldalon kategóriák vagy települések szerinti szűkítéssel, esetleg kulcsszavak megadásával keresheti meg mindenki a neki szükséges szolgáltatót, legyen az étterem, fodrászat, fogorvosi rendelő vagy közjegyzőiroda. A szolgáltatás igénybevétele után vissza is jelezhetünk annak minőségéről s a róla bejegyzett adatok valósságáról. Az oldal alapinformációkat, fotókat, elérhetőséget, nyitvatartási rendet tartalmaz az adott intézményről, szolgáltatóról, ezáltal útmutatóul szolgálhat a Kárpátaljára látogató turistáknak is.
Ezt a tájékoztató jellegű hálózati rendszert nekünk, kárpátaljai magyaroknak kell kiépítenünk. Össze kell gyűjtenünk azokat az intézményeket, hivatalokat, szolgáltatási hálózatokat, ahol bátran használható a magyar nyelv, s vállalkozóként, civil szervezetként vagy akár intézményként csatlakozhatunk ehhez a mozgalomhoz. A Pro Cultura Subcarpathica civil szervezet mindenkit arra buzdít, tegyen a magyar nyelvért Kárpátalján, mert Itt Magyarul Is lehet, Itt Magyarul Is kell, Itt Magyarul Is tudunk, Itt Magyarul Is fogunk beszélni.