Nyelvi jogaink: hivatalos levelezés a felsőbb szervekkel

Nyelvi jogaink: hivatalos levelezés a felsőbb szervekkel

Ahol a magyar anyanyelvűek elérik a törvényben megszabott 10%-os arányt, és a jogszabály alkalmazásra kerül, a helyi önkormányzatok és regionális állami intézmények a regionális vagy kisebbségi nyelven is fordulhatnak a magasabb szintű államhatalmi szervekhez, így például akár a minisztériumokhoz, a kormányhoz vagy az államelnöki hivatalhoz is.

A felsőbb szintű állami szervekhez azonban csak az alsóbb szintű államhatalmi szervek fordulhatnak regionális vagy kisebbségi nyelveken, ez a jog a magánszemélyekre vagy nem állami intézményekre, szervezetekre nem terjed ki. Ez azt jelenti, hogy ahol a magyar ajkúak aránya magasabb, mint 10%, a helyi tanács választhat, hogy ukránul vagy magyarul levelezik-e a járási, a járási a megyei, a megyei pedig a kormánnyal, minisztériumokkal stb.

Forrás: Nyelvi jogaink és lehetőségeink (Beregszászi Anikó, Csernicskó István, Ferenc Viktória)