Nyelvi jogaink: kérvény, levél, beadvány magyar nyelven

Nyelvi jogaink: kérvény, levél, beadvány magyar nyelven

Az állami nyelvpolitika alapjairól és az állampolgári beadványokról szóló törvény egyaránt biztosítja azt a jogot, hogy – azoknak a közigazgatási egységeknek a területén, ahol az adott nyelv regionális nyelvi státussal rendelkezik – bármilyen írásos beadványt, kérelmet, levelet anyanyelvünkön nyújthassunk be az állami szervekhez, és tőlük ezen a nyelven kapjunk hivatalos írásos választ.

Azaz: ahol a magyar anyanyelvűek aránya 10%-nál magasabb, ott nemcsak szóban, hanem írásban is használhatom anyanyelvemet a hivatalos ügyintézés során. A kisebbségi nyelvek írásbeli használatának jogát a hivatalos levelezésben Ukrajna állampolgári beadványokról szóló törvényének 6. cikkelye (Закон України про звернень громадян) is rögzíti.

Forrás: Nyelvi jogaink és lehetőségeink (Beregszászi Anikó, Csernicskó István, Ferenc Viktória)