Nyelvi jogaink: űrlapok a hivatalos intézményekben

Nyelvi jogaink: űrlapok a hivatalos intézményekben

Mivel azokon a területeken, ahol a magyar anyanyelvűek aránya eléri a lakosság egytizedét, a jogszabály lehetővé a teszi a többnyelvű hivatali ügyintézést, értelemszerűen az is lehetséges, hogy – az illetékes tanács határozata alapján – kétnyelvű (ukrán–magyar) adatlapok, nyomtatványok, űrlapok, számlák, elismervények stb. kerüljenek használatba a hivatalokban, önkormányzatoknál, cégeknél, vállalatoknál.
A nem állami tulajdonú vállalatok, vállalkozások, cégek, intézmények és magánszemélyek szabadon dönthetnek arról, milyen nyelvet alkalmaznak e területen.
A többnyelvű űrlapok, formanyomtatványok, hivatali okmányok használata egyébként is hagyományosnak tekinthető Kárpátalján. Amíg vidékünk Csehszlovákiához tartozott, nem voltak ritkák még a három nyelvű szöveget tartalmazó nyomtatványok sem. Amikor szülőföldünk visszakerült Magyarországhoz (1938/1939–1944 között), szintén megszokottak voltak a magyar–ruszin kétnyelvű űrlapok. A szovjet korszakban gyakran orosz–ukrán kétnyelvű hivatalos okmányokat használtak.

Forrás: Nyelvi jogaink és lehetőségeink (Beregszászi Anikó, Csernicskó István, Ferenc Viktória)