Nyelvi jogaink: a név feltüntetése a személyi igazolványban

Nyelvi jogaink: a név feltüntetése a személyi igazolványban

Milyen nyelven és formában szerepelhet a nevem a személyi igazolványomban (paszportomban), útlevelemben?
Az állami nyelvpolitika alapjairól szóló törvény szerint államnyelven az ukrán állampolgárok neve az ukrán helyesírási normáknak megfelelően használatos a személyi igazolványban és az egyéb, személyazonosságot igazoló hivatalos okmányban (útlevél, jogosítvány, diákigazolvány stb.). A jogszabály rendelkezései értelmében azonban a személyi igazolványban az állampolgár írásos kérésére az ukrán nyelven, cirill betűkkel feltüntetett névforma mellett magyarul, a magyar helyesírás szabályai szerint is feltüntethető az irat tulajdonosának neve.  Azt, hogy kisebbségi nyelven milyen helyesírással szerepel az okmányban (személyazonossági igazolványban, útlevélben) az állampolgár neve, előzetesen a tulajdonossal egyeztetik a hatóságok. Ez a norma azért figyelemre méltó, mert ezáltal elkerülhető, hogy például egy magyar családnevet a cirill betűs ukrán névformáról úgy írják át magyarra, ahogyan azt a név viselője szeretné, azaz: a Сабо, Чех, Ковач ne Sabo, Cheh, Kovach, hanem Szabó, Cseh, Kovács legyen.
A jogszabály azonban arról is rendelkezik, hogy a kisebbségi nyelven (esetünkben magyarul) oly módon tüntetik fel az állampolgár nevét, hogy a hivatalos ukrán névváltozatot írják át magyarra. [28.3.] Ez a gyakorlatban azt jelenti, hogy akit ukrán nyelven Киш Василь Степанович-nak jegyeztek be a személyes okmányaiba, annak nevét magyarul Kis(s) Vaszil-ként fogják feltüntetni. Ahhoz, hogy a személyiben és az útlevélben Kis(s) László legyen belőle, előbb kérvényezni kell a névváltoztatást, és a Vaszil név Lászlóra cserélését.
Fontos tudni, hogy a személyes adatok anyanyelven történő feltüntetése a személyes okmányokban olyan egyéni jog, melyet az állampolgárnak egyénileg, írásban kell kérelmeznie, azaz: a hatóságok nem tüntethetik fel automatikusan magyarul is ezeket az adatokat a kiállítandó dokumentumokban. Felhívjuk a figyelmet azonban arra, hogy ha az állampolgár erre irányuló írásos kérelmet nyújtott be, ez olyan kötelezettséget ró a hatóságokra, melyek alapján fel kell tüntetniük az adott regionális vagy kisebbségi nyelven a kérelmező személyes adatait az újonnan kiadott okmányban.

Forrás: Nyelvi jogaink és lehetőségeink (Beregszászi Anikó, Csernicskó István, Ferenc Viktória)