Nyelvi jogaink: ellentmondás a nyelvhasználat szabályozásában

Nyelvi jogaink: ellentmondás a nyelvhasználat szabályozásában

Hogyan kell eljárni akkor, ha a nyelvhasználat szabályozásában ellentmondás van a nyelvtörvény és más ukrajnai jogszabályok között?
A törvény pontosan megnevezi azokat a dokumentumokat, melyek a nyelvhasználat területét érintik. Ezek a dokumentumok a következők: Ukrajna Alkotmánya, a Nemzetiségek jogainak nyilatkozata (Декларація прав національностей України), jelen törvényből, a Regionális vagy kisebbségi nyelvek európai Kartájának ratifikálásáról, Az Európai Tanács nemzeti kisebbségek védelméről szóló Keretegyezménye ratifikálásáról, továbbá a nemzeti kisebbségekről szóló törvényekből, illetve más törvényekből áll, valamint azokból az Ukrajna Legfelső Tanácsa által kötelező érvényűként jóváhagyott nemzetközi egyezményekből, amelyek a nyelvhasználatot szabályozzák.
Lényeges, hogy a törvény kimondja: a nyelvek használatának rendjét Ukrajnában kizárólag az állami nyelvpolitika alapjairól hozott törvény szabályozza, és ennek normáiból kell épülnie az összes olyan más jogszabálynak, melyek érintik ezt a területet. [4.1.] Ukrajnában számos törvénynek van olyan része, amely kitér a nyelvhasználat rendjére az adott törvény által szabályozott területen. Ilyen esetekben tehát ezeket a részeket összhangba kell hozni az állami nyelvpolitika alapjairól szóló törvénnyel. A jogalkotók meg is tették a lépéseket ebbe az irányba, hiszen a törvény végén, az Átmeneti rendelkezések címet viselő XI. részben felsorolják azokat a jogszabályokat, melyeket módosítani kell a nyelvtörvényben foglaltak szerint. Az említett jogszabályok legnagyobb részének módosítása a törvény elfogadását követő első évben meg is történt. Ahol még nem ment végbe a jogharmonizáció (például a választási törvényekben), ott a nyelvtörvény idézett része a mérvadó, azaz: az adott területen ez a jogszabály szabályozza a nyelvek használatának rendjét.
A nyelvtörvény azt is leszögezi, hogy ha az Ukrajna által aláírt és ratifikált valamely nemzetközi egyezményben más nyelvhasználati jogok vannak rögzítve, mint ebben a törvényben, akkor a gyakorlatban azokat a normákat kell alkalmazni, amelyek az emberi jogokat figyelembe véve kedvezőbb feltételeket teremtenek. [4.2.]

Forrás: Nyelvi jogaink és lehetőségeink (Beregszászi Anikó, Csernicskó István, Ferenc Viktória)