Pályázat a kárpátaljai magyar tannyelvű általános iskolák taneszköz-támogatására

Pályázat a kárpátaljai magyar tannyelvű általános iskolák taneszköz-támogatására

A „KMKSZ” Jótékonysági Alapítvány pályázatot hirdet a kárpátaljai magyar tannyelvű általános iskolák taneszköz-támogatására.

A pályázat célja: a kárpátaljai magyar tannyelvű általános iskolák (ЗОШ І-ІІ. ст.) taneszköz-vásárlásának támogatása.
A támogatás formája: vissza nem térítendő támogatás.
A támogatás keretösszege és forrása: A támogatás keretösszege 2MFt, a Fidelitas céladománya.
Támogatásra jogosultak: a kárpátaljai magyar tannyelvű hivatalosan bejegyzett általános iskolák (ЗОШ І-ІІ. ст.)
Pályázható támogatás összege: A pályázható támogatás maximális összege intézményenként 100eFt.
A pályázat tárgya: Pályázni lehet az oktatást elősegítő eszközökre.
A pályázat benyújtásának határideje: 2016. április 30.
A pályázat benyújtása és ügymenete:
A pályázati adatlap az alapítvány irodáiban igényelhető, vagy letölthető a www.kmkszalap.org honlapról. A pályázat ugyancsak a „KMKSZ” Jótékonysági Alapítvány regionális irodáiban nyújtható be papír alapon. Egy iskola egy pályázatot nyújthat be. Az irodák ellenőrzik a szükséges dokumentumok meglétét. Az átvett pályázatról az iroda munkatársa a pályázó részére átvételi elismervényt állít ki.

A pályázat benyújtásához szükséges dokumentumok:
a/ Kitöltött, aláírással és pecséttel ellátott pályázati űrlap
b/ Az iskola hivatalos bejegyzését igazoló dokumentum fénymásolata
c/ Az iskola igazgatójának beosztását igazoló dokumentum fénymásolata
d/ Az iskola képviselőjének (igazgató vagy a támogatás átvételére hivatalosan meghatalmazott személy) személyigazolványának fénymásolata (1-2. oldal)
Amennyiben nem az intézmény vezetője nyújtja be a pályázatot, úgy mellékelni kell az eredeti meghatalmazást.

A pályázat elbírálásának és folyósításának rendje:
A központi iroda ellenőrzi, hogy a pályázat megfelel-e a pályázati rendszer kritériumainak. Az érvényes pályázatok támogatásáról a kuratórium döntését követően az érintetteket értesítik. Ezt követően az alapítvány átadja a támogatási összeget a pályázó hivatalos képviselőjének (az intézmény igazgatója vagy az átvételre írásban hivatalosan meghatalmazott személy).

Az elszámolás rendje:
Az elszámolást a pályázónak 2016. június 15-ig kell az Alapítvány regionális irodájában benyújtania. Az elszámolás az alábbi dokumentumokból áll:
Rövid beszámoló a megvásárolt eszközökről és azok hasznosulásáról
Az intézmény nevére megvásárolt eszközökről szóló hivatalos számlák fénymásolatai (Pecséttel ellátott „nakladna” vagy „tovarnij csekk”. Amennyiben az eladó nem rendelkezik pecséttel, úgy a bejegyzéséről szóló igazolás fénymásolata is szükséges)
Fényképek a megvásárolt eszközökről

Felhívjuk a pályázók figyelmét, hogy hiánypótlásra nincs mód.

Forrás: www.kmkszalap.org