Nyelvi jogaink: a lakosság anyanyelvi összetétele

Nyelvi jogaink: a lakosság anyanyelvi összetétele

Az ország, a megyék, a járások és a települések lakosságának nemzetiségi és anyanyelvi összetételét a népszámlálások (cenzusok) hivatalos eredménye alapján határozzák meg. Népszámlálásokra általában tízévenként egyszer kerül sor. Ezek során meghatározzák a népesség számát, nemzetiségi és anyanyelvi összetételét, végzettségi szintjén, lakáskörülményeit, stb.

Ukrajnában legutóbb 2001-ben szerveztek népszámlálást, s amíg nem rendeznek újabb cenzust, és ennek eredményeit nem hirdetik ki hivatalosan, az állami nyelvpolitika alapjairól szóló törvényt ennek a 2001-es népesség-összeírásnak az adatai alapján alkalmazzák.

A 2001-es cenzus során a népszámlálási adatlap 7. kérdése mérte fel a népesség nyelvi ismérveit. Ezen belül kérdeztek rá az adatközlők anyanyelvére. A következő népszámlálás során a 9. kérdésblokk vonatkozik majd a lakosság nyelvi jellemzőre. Ezen belül a 9.1. kérdés a válaszadó anyanyelvére (ukránul: рідна мова) kérdez majd rá.

A soron következő, már többször is elhalasztott, s 2013-ban egy kormányrendelettel 2016-ra halasztott népszámlálás nagyon jelentős a kárpátaljai magyar közösség számára. Ez a cenzus lesz az alapja legalább egy évtizeden át (a következő népszámlálásig) nyelvi jogaink érvényesítésének. Nem mindegy tehát, hányan valljuk magyar nemzetiségűnek, illetve magyar anyanyelvűnek magunkat! Ez ugyanis nem csupán egy statisztikai adat, hanem anyanyelv-használati és nemzetiségi jogainknak egy nagyon lényeges mutatója is egyben. Ha például a 2001-es cenzushoz képest és a soron következő népszámlálás során a magyar anyanyelvűek aránya több településen éri el a 10%-ot, akkor még több helyi önkormányzat hivatalaiban nyílik lehetőség a magyar nyelv hivatali használatára; ám ha a magyart anyanyelvként beszélők aránya 10% alá csökken Kárpátalján vagy valamelyik járásban, településen, ott a magyar nyelv használatának jogi lehetőségei jelentősen szűkülhetnek.

Azt tehát, hogy egy megyében, járásban, városban vagy községben milyen a lakosság anyanyelvi összetétele, a hivatalos népszámlálási adatok alapján állapítják meg a hatóságok. A 2001-es ukrajnai cenzus hivatalos eredményei, a lakosság anyanyelvi összetételére vonatkozó adatsorai (országos, megyei, járási és települési bontásban) elérhetők Ukrajna Állami Statisztikai Szolgálatának internetes honlapján: http://www.ukrcensus.gov.ua/ukr/notice/news.php?type=2&id1=21.

Az egyes megyei, járási és települési önkormányzatok tehát a megadott hivatalos honlapon tájékozódhatnak arról, hogy területükön milyen volt a lakosság anyanyelvi összetétele a legutóbbi ukrajnai népszámlálás alapján, s az itt közölt adatok jogalapot, sőt: bizonyos vonatkozásokban kötelezettségeket teremtenek az önkormányzatok (tanácsok) számára a törvény alkalmazására. A képviselőtestületeknek nem kell tehát hivatalos igazolásokra vagy egyéb dokumentumokra várniuk a lakosság anyanyelvi adatai kapcsán, hanem a statisztikai hivatal által közölt adatokat kötelező használniuk. (Lásd a törvény X. részének 4. pontja utolsó bekezdését!)

Forrás: Nyelvi jogaink és lehetőségeink (Beregszászi Anikó, Csernicskó István, Ferenc Viktória)