Nyelvi jogaink: 2001-es népszámlálás anyanyelvi adatai Ukrajnában

Nyelvi jogaink: 2001-es népszámlálás anyanyelvi adatai Ukrajnában

Ukrajnában legutóbb 2001-ben rendeztek népszámlálást. Ennek hivatalos adatai szerint Ukrajna lakosságának valamivel több, mint kétharmada (67,53%-a) az államnyelvet, tehát az ukránt tekinti anyanyelvének.

Ha az állami nyelvpolitika alapjairól szóló törvényben szereplő határt tartjuk szem előtt, akkor megállapítható, hogy országosan csak az orosz anyanyelvűek aránya haladja meg a törvényben megszabott minimális, 10%-os határt. Az orosz anyanyelvűek aránya Ukrajnában 29,59%.

Az Alkotmány 133. cikkelye értelmében Ukrajna közigazgatásilag 24 megyére, 1 autonóm köztársaságra, valamint Kijev fővárosra és Szevasztopol városra tagolódik. A 24 megyéből 11-ben haladja meg az orosz anyanyelvűek aránya a 10%-ot. Emellett Kijevben és Szevasztopolban szintén magasabb az orosz ajkúak aránya 10%-nál.

A Krími Autonóm Köztársaságban az orosz és a krími tatár anyanyelvűeké egyaránt több, mint 10%.

Csernyivci megyében a román beszélői érik el a 10%-os küszöböt.

A magyar anyanyelvűek aránya Kárpátalján csaknem 13%.

Forrás: Nyelvi jogaink és lehetőségeink (Beregszászi Anikó, Csernicskó István, Ferenc Viktória)