Nyelvi jogaink: Kárpátalja anyanyelvi összetétele

Nyelvi jogaink: Kárpátalja anyanyelvi összetétele

Kárpátalján a lakosság legnagyobb része (81,00%-a) ukrán anyanyelvű. A magyar ajkúak aránya 12,65%, az oroszt tekinti anyanyelvének 2,90%, a románt 2,57%, valamilyen más nyelvet 0,88%.

Kárpátalja lakossága anyanyelv alapján a 2001-es népszámlálás eredményei alapján

Anyanyelveként nevezte meg:

%-ban

ukrán

1 009 544

80,47

magyar

158 729

12,65

orosz

36 412

2,90

román

32 224

2,57

ruszin

6724

0,54

cigány

2 990

0,24

szlovák

2 575

0,21

német

1 850

0,15

belarusz

597

0,05

bolgár

63

0,01

örmény

290

0,02

gagauz

12

0,00

moldáv

366

0,03

lengyel

130

0,01

jiddis

85

0,01

görög

10

0,00

egyéb nyelv

1 719

0,14

nem adott meg anyanyelvet

294

0,02

Összesen

1 254 614

100,00

Kárpátalján belül a román anyanyelvűek aránya 2 járásban (Técsői, Rahói), illetve 7 helyi önkormányzat (Bila Cerkva, azaz Tiszafejéregyház, Vodicja, azaz Kisapsa, Hlibokij Potyik, azaz Szorospatak, Szerednye Vogyane, azaz Középapsa, Gyibrova, azaz Alsóapsa, Aknaszlatina és Topcsinó) területén (összességében 10 helységben) éri el a jogszabályban megszabott határt.

3 városban (Ungvár, Munkács és Csap) az orosz ajkúak aránya is eléri a törvényben meghatározott arányszámot.

A szlovák anyanyelvűek aránya mindössze az ungvári járási Őrdarma községben éri el a jogszabály által meghatározott minimális arányt.

A németet anyanyelvként beszélők aránya csupán 2 községi tanács területén (Alsőschönborn és Pósaháza) haladja meg a 10%-os arányt, s emellett két további településen is, ám ezek olyan községi tanácshoz tartoznak, melyek területén összességében nincs meg a legalább 10%-nyi német ajkú lakos.

Figyelemre méltó, hogy az ungvári járási Szerednyén és a munkácsi járási Domboki községben a cigány (roma) nyelvet anyanyelvnek valló lakosok aránya magasabb, mint 10%.

Bár a ruszin nyelvet a 2001-es cenzus idején csupán az ukrán nyelvjárásaként határozták meg, 2 helyi önkormányzat (Hánykovica és Nelipino, azaz Hársfalva a Szolyvai járásban) területén (összesen 4 településen) a ruszin anyanyelvűek aránya is legalább 10%-os.

Forrás: Nyelvi jogaink és lehetőségeink (Beregszászi Anikó, Csernicskó István, Ferenc Viktória)