Nyelvi jogaink: önkormányzatok, államhatalmi szervek dokumentációja

Nyelvi jogaink: önkormányzatok, államhatalmi szervek dokumentációja

Az államhatalmi szervek és a helyi önkormányzatok munkájának nyelve alapvetően az ukrán nyelv. Ám abban az esetben, ha az adott megye, járás, település területén a magyar anyanyelvűek aránya legalább 10%, mindennapi munkájuk során a regionális vagy kisebbségi nyelveket (esetünkben a magyart) alkalmazni kell.  Az ilyen közigazgatási egységeken belül a jogszabály lehetővé teszi, hogy az önkormányzatok és más államhatalmi szervek (például a végrehajtó bizottság) két nyelven (ukránul és magyarul) vezessék dokumentumaikat (például az ülések jegyzőkönyveit).

Forrás: Nyelvi jogaink és lehetőségeink (Beregszászi Anikó, Csernicskó István, Ferenc Viktória)