Nyelvi jogaink: ügyintézés az állami és önkormányzati szerveknél

Nyelvi jogaink: ügyintézés az állami és önkormányzati szerveknél

Az államhatalmi szerveknek és az önkormányzatoknak (tanácsoknak) garantálniuk kell annak lehetőségét, hogy a hozzájuk fordulók vagy államnyelven, vagy – ha az adott helyen a regionális nyelv beszélőinek aránya eléri a 10%-ot – regionális kisebbségi nyelven is igénybe vehessék a szolgáltatásaikat.

A gyakorlatban ez azt jelenti, hogy ahol a magyar regionális nyelv, az állami hivatalokban szabadon használható a magyar nyelv az ügyintézés során.  Ezt a lehetőséget az önkormányzatnak biztosítania kell.

Ha tehát Kárpátalján a megye, vagy a Beregszászi, Munkácsi, Nagyszőlősi, Ungvári járás állami hivatalaiban akad dolgunk, a hivatalnak meg kell teremtenie annak lehetőségét, hogy ügyeinket anyanyelvükön intézhessük; ugyanez vonatkozik az olyan települések helyi tanácsaira is, melyek területén a magyar anyanyelvűek aránya eléri a 10%-os küszöböt. Az anyanyelvi ügyintézés lehetőségének garantálását egyértelműen az állami hivatal kötelezettségeként jelöli meg, a hivatalnak e téren nincs mérlegelési lehetősége: a jogszabályt minden további utasítás, rendelkezés, útmutatás vagy kérés nélkül alkalmazni kötelező.

Forrás: Nyelvi jogaink és lehetőségeink (Beregszászi Anikó, Csernicskó István, Ferenc Viktória)