Nyelvi jogaink: önkormányzatok, végrehajtó bizottságok ülései

Nyelvi jogaink: önkormányzatok, végrehajtó bizottságok ülései

Ukrajna helyi önkormányzatokról szóló törvénye (Закон України про місцеве самоврядування в Україні) 26. cikk 1. pontja 50. bekezdése szerint a helyi önkormányzatnak joga van határozatot hoznia arról, hogy – az állami nyelvpolitika alapjairól szóló törvény rendelkezéseivel összhangban  – milyen nyelven folynak a testület ülései. Azaz azoknak a közigazgatási egységeknek a területén, ahol a magyar anyanyelvűek aránya legalább 10%, dönthetnek arról, hogy üléseiken használják-e a magyar nyelvet. Ahol a törvényben meghatározott 18 nyelv közül legalább egy anyanyelvi beszélőinek aránya eléri vagy meghaladja a 10%-os arányt, az adott nyelv(ek) alkalmazása az önkormányzat és a helyi állami szervek (például a végrehajtó bizottság) munkájában nem csupán jog és lehetőség, hanem jogszabály által előírt kötelezettség.

Forrás: Nyelvi jogaink és lehetőségeink (Beregszászi Anikó, Csernicskó István, Ferenc Viktória)