Nyelvi jogaink: állami szervek által szervezett közgyűlések, konferenciák

Nyelvi jogaink: állami szervek által szervezett közgyűlések, konferenciák

Azoknak a közigazgatási egységeknek a területén, melyeken belül a magyar nyelv regionális nyelvi státussal bír, az ilyen rendezvényeken teljes joggal használható nyelvünk. Amennyiben erre szükség van, biztosítani szükséges a tolmácsolást az államnyelvre, vagy pedig két nyelven (ukránul és magyarul) is megtarthatók ezek az események.

Ha egy közigazgatási egységen belül nem éri el a magyar anyanyelvűek aránya a 10%-ot, az állami szervek és az önkormányzatok által szervezett gyűléseket, nyilvános rendezvényeket államnyelven kell szervezni. Ugyanakkor ezeken a rendezvényeken más nyelv, például a magyar is használható.

A gyakorlatban ez azt jelenti, hogy nem tiltható meg senkinek, hogy egy nyilvános rendezvényen valamilyen kisebbségi nyelvet vagy egyéb nyelvet használjon valaki. Például Huszton, Rahón vagy Kőrösmezőn (ahol a magyar anyanyelvűek aránya kisebb, mint 10%) a magyar tannyelvű iskola tanévnyitó vagy ballagási ünnepségén nyugodtan felszólalhat bárki magyarul. A megyei vagy járási állami közigazgatási hivatal által szervezett nemzetközi konferencián a tanácskozás munkanyelveinek bármelyikén hangozhat el előadás, hozzászólás.

Forrás: Nyelvi jogaink és lehetőségeink (Beregszászi Anikó, Csernicskó István, Ferenc Viktória)