Nyelvi jogaink: államhatalmi és önkormányzati szervek névtáblái

Nyelvi jogaink: államhatalmi és önkormányzati szervek névtáblái

Kárpátalján nagy hagyományai vannak annak, hogy az egyes intézmények, hivatalok bejárata fölött két nyelven olvasható, hogy hová lép be az ember. Jóval a 2012-ben az állami nyelvpolitika alapjairól szóló törvény elfogadása előtt megjelentek az ukrán–magyar, ukrán–román, néhol az ukrán–német hivatalos intézménynév-táblák.

Az új jogszabály előírja, hogy az ilyen szervek megnevezését kötelező államnyelven feltüntetni. Ugyanakkor a törvény arra is lehetőséget nyújt, hogy – a területileg illetékes önkormányzat (tanács) döntése szerint – az ukrán nyelvű szöveg mellett vagy alatt regionális nyelven is ki legyen írva az adott hivatal, állami intézmény megnevezése. Ha a helyi önkormányzat ilyen határozatot fogadott el, akkor az alárendeltségébe tartozó állami hivatalok, intézmények névtábláit kétnyelvű változatban kell elkészíttetni és kifüggeszteni. Az önkormányzat területén működő, ám a tanácsnak nem alárendelt intézmények, vállalatok, társadalmi és civil szervezetek számára ez a határozat nem kötelező, de iránymutató jellegű.

Forrás: Nyelvi jogaink és lehetőségeink (Beregszászi Anikó, Csernicskó István, Ferenc Viktória)