Nyelvi jogaink: rádió- és televízióadók

Nyelvi jogaink: rádió- és televízióadók

Létrehozható-e magyar nyelven sugárzó televízió- vagy rádióadó?
A véleménynyilvánítás, illetve az információk és eszmék megismerésének, közlésének szabadsága nem csupán a nyomtatott sajtótermékekre, hanem a televízió- és rádióadókra is érvényes. Jelenleg Ukrajnában nincsenek érvényben olyan korlátozások, amelyek megszabják egy-egy rádió- vagy televízióadónak, hogy milyen nyelven vagy nyelveken sugározzon; az adások nyelvét a tulajdonosok (alapítók) határozzák meg. A törvény átmeneti rendelkezéseinek 24. pontjának megfelelően a parlament módosította Ukrajna törvényét a televíziózásról és rádiózásról (Закон України про телебачення і радіомовлення), melynek 10. cikkelye a nyelvtörvénnyel összhangban határozza meg az adások nyelvét.
Ez azt jelenti, hogy semmilyen jogszabály sem tiltja magyar nyelven (vagy magyar nyelven is) sugárzó elektronikus médiumok alapítását és működtetését. A Beregszászról elsősorban magyar nyelven sugárzó Pulzus Rádió jó példája ennek.

Forrás: Nyelvi jogaink és lehetőségeink (Beregszászi Anikó, Csernicskó István, Ferenc Viktória)