Nyelvi jogaink: újságok, folyóiratok, kiadványok

Nyelvi jogaink: újságok, folyóiratok, kiadványok

Megjelentethetők-e magyar nyelvű könyvek, újságok, folyóiratok Ukrajnában?
A nemzeti kisebbségek védelméről szóló európai keretegyezmény, melyet Ukrajna is integrált saját jogrendszerébe, úgy rendelkezik, hogy „minden, valamely nemzeti kisebbséghez tartozó személynek a véleménynyilvánítási szabadsága magába foglalja a véleményalkotás szabadságát és az információk, az eszmék megismerésének és közlésének szabadságát a kisebbség nyelvén”. A véleményalkotás szabadsága, illetve az információk és eszmék megismerésének, közlésének szabadsága tehát kisebbségi nyelven is szabadon gyakorolható. Ez a gyakorlatban azt jelenti, hogy természetesen kiadhatók és szabadon forgalmazhatók Ukrajnában magyar és más nyelvű szépirodalmi, kulturális, ismeretterjesztő és egyéb jellegű könyvek, újságok, folyóiratok. A lapok, folyóiratok megjelentetésének nyelvét a lapalapító határozza meg.

Forrás: Nyelvi jogaink és lehetőségeink (Beregszászi Anikó, Csernicskó István, Ferenc Viktória)