Nyelvi jogaink: az iskola tannyelvének megválasztása

Nyelvi jogaink: az iskola tannyelvének megválasztása

Ki dönthet arról, milyen tannyelvű iskolába járjon a gyermek?
Azt, hogy milyen tannyelvű iskolába járjon a gyermek, a szülő (vagy a törvényileg kijelölt gyám) döntheti el. Az iskolaválasztás szabadsága ugyanis magában foglalja az oktatási nyelv megválasztásának jogát is. A témában kutatásokat folytató szakemberek (nyelvészek, pszichológusok, pedagógusok és szociológusok) azt állapították meg, hogy az iskolai előmenetel akkor a legsikeresebb, ha a gyermek anyanyelvén tanulhat. Ebből következik, hogy a kárpátaljai magyar nemzetiségű, magyar anyanyelvű gyerekek számára a magyar tannyelvű iskola választása javasolt.
A tannyelv megválasztásáról a szülőnek (gyámnak) írásos kérelemben kell nyilatkoznia. Nagykorúak (például felsőoktatásban tanuló diákok) saját maguk a kérelmezők.
Ha a hatóságokhoz nem futnak be olyan kérelmek, melyek a kisebbségi nyelven folyó oktatás megszervezését kérik, akkor az állam (önkormányzat) nem köteles biztosítani az anyanyelvi oktatást a kisebbségiek számára. A kérvények megírása és időben történő benyújtása tehát lényeges feltétele az anyanyelvi oktatáshoz kapcsolódó törvényi jog érvényesítéséhez.

Forrás: Nyelvi jogaink és lehetőségeink (Beregszászi Anikó, Csernicskó István, Ferenc Viktória)