Nyelvi jogaink: hogy magyar nyelvű óvodába járjon a gyermek…

Nyelvi jogaink: hogy magyar nyelvű óvodába járjon a gyermek…

Mit tegyek, ha azt szeretném, hogy gyermekem magyar nevelési nyelvű óvodába járhasson?
Az óvoda is szerves része az oktatási rendszernek, így erre az iskola előtti oktatási formára is érvényes az, hogy az állampolgárnak joga van megválasztania az oktatás nyelvét. [20.1.] [20.2.] Ha olyan településen él, ahol a magyar anyanyelvűek aránya eléri a 10%-ot, akkor gyermeke óvodai beiratkozásakor nyújtson be kérelmet, melyben feltünteti, hogy magyar nevelési nyelvű óvodai csoportba szeretné járatni csemetéjét.
A tannyelv megválasztására azonban csak olyan közigazgatási egységen belül van valódi lehetőség, ahol a magyar regionális státusú. Kevés esély van ugyanis arra, hogy például Lembergben, Odesszában vagy épp Donyeckben egyetlen magyar ajkú gyermek kedvéért magyar nevelési nyelvű óvodát, magyar tannyelvű iskolát, szakiskolát, egyetemi tagozatot nyitnak. Ez az igény természetesen irreális. Az azonban egyáltalában nem az, hogy a magyarok által hagyományosan lakott településeken magyar tannyelvű oktatási intézményekben tanulhassanak a magyar anyanyelvű gyermekek és fiatalok.

Mi a teendő, ha településemen nincs magyar nyelvű bölcsőde, óvoda, iskola?
Ha megfelelő számú szülő kérvényezi, hogy gyermekét magyar nyelvű csoportba, osztályba szeretné járatni, a hatóságoknak meg kell szervezniük a magyar nyelvű oktatást.  A törvény sajnos nem nevezi meg pontosan, hogy hány kérelem tekinthető megfelelő számúnak, s ez megnehezítheti ennek a jognak az érvényesítését, ám az óvodai és iskolai csoportok, osztályok megnyitására vonatkozó miniszteri rendeletek szerint városokban 8, falvakban 5 kérelem esetén indítható csoport, osztály.

Forrás: Nyelvi jogaink és lehetőségeink (Beregszászi Anikó, Csernicskó István, Ferenc Viktória)