Nyelvi jogaink: milyen nyelven tanuljon a gyermekem?

Nyelvi jogaink: milyen nyelven tanuljon a gyermekem?

Az oktatás nyelvének megválasztása törvényben rögzített alapvető joga minden ukrán állampolgárnak. Ez azt jelenti, hogy a szülő szabadon dönthet arról, milyen tannyelvű iskolába íratja gyermekét.
A kárpátaljai magyarok a tannyelvet illetően több típusú oktatási intézmény közül választhatnak. Száznál több olyan iskola van a régióban, ahol a magyar a tannyelv, kötelező tantárgyként oktatják az államnyelvet (az ukránt) és egy vagy két idegen nyelvet (I. típus).
Olyan intézmények (egyes iskolákon belül osztályok) is vannak Kárpátalján, ahol az ismeretek átadásának eszköze az államnyelv (ukrán), és a gyerekek anyanyelve (a magyar) csak tantárgyként szerepel az órarendben, az idegen nyelvvel együtt (II. típus).
Sok olyan iskola is működik szülőföldünkön, ahol az ukrán a tannyelv, egy vagy két idegen nyelvet kötelező tantárgyként tanítanak a gyerekeknek, a magyar azonban csupán fakultatív tárgyként van jelen az órarendben (III. típus).
A legtöbb kárpátaljai iskolában az ukrán nyelvet használják tannyelvként, és egy vagy két idegen nyelvet oktatnak; más nyelvek (így a magyar sem) egyáltalán nincs jelen az oktatási folyamatban: sem kötelező, sem fakultatív tantárgyként (IV. típus).

 

 

Típus Nyelvek az oktatási folyamatban Tannyelv (az ismeretek átadásának eszköze) Kötelező tantárgyként oktatott nyelv(ek) Fakultatív tantárgyként oktatott nyelv(ek)
 I. Magyar +    
Ukrán   +  
Idegen nyelv(ek)   +  
 II. Magyar   +  
Ukrán +    
Idegen nyelv(ek)   +  
III. Magyar     +
Ukrán +    
Idegen nyelv(ek)   +  
 IV. Magyar      
Ukrán +    
Idegen nyelv(ek)   +  

 

Az iskolaválasztás és a tannyelv megválasztásának joga tehát az állampolgár alapjogai közé tartozik. Ám ne feledjük el: egyáltalán nem mindegy, milyen tannyelvű oktatási intézményt választunk gyermekünk számára! Az iskolai sikerességet, a tanulmányi eredményeket, a gyermekek pszichológiai fejlődését, nemzeti azonosságtudatának alakulását nagy mértékben befolyásolhatja, milyen tannyelvű iskolát látogat.
Az ismeretek megszerzésének leghatékonyabb eszköze a legjobban ismert nyelv. Ez pedig az anyanyelv. A kárpátaljai magyar szülők számára tehát azt ajánljuk, hogy éljenek azzal a lehetőségükkel és jogukkal, hogy olyan iskolát választanak magyar anyanyelvű gyermekeik számára, ahol a magyar a tannyelv (ezen a nyelven oktatják a tantárgyat), és emellett az államnyelvet (ukránt) és az idegen nyelv(ek)et (angolt, németet vagy franciát) kötelező tantárgyként oktatják.
A magyar nemzetiségű és anyanyelvű kárpátaljai magyarok számára tehát a fenti táblázat alapján az I. típusú oktatási intézményeket ajánljuk.
A tannyelvválasztásról, a tannyelv hatásáról a gyermekek nyelvi, pszichológiai és identitásbeli fejlődésére például itt olvashatnak bővebben:
www.kmf.uz.ua/hun114
Felhívjuk a figyelmet arra, hogy az oktatási nyelv megválasztásának joga állampolgári aktivitással érvényesíthető: azzal, ha a szülő erre vonatkozó írásos kérelmet nyújt be a megfelelő hatósághoz. Az anyanyelven való oktatás joga tehát nem automatikusan járó jog: tenni kell érte, legalább egy kérvény megírásával.

Forrás: Nyelvi jogaink és lehetőségeink (Beregszászi Anikó, Csernicskó István, Ferenc Viktória)