Nyelvi jogaink: végrendelet, házasságkötés szertartása

Nyelvi jogaink: végrendelet, házasságkötés szertartása

Kiállíthatók-e magyarul vagy magyarul is a közjegyzői okiratok, dokumentumok?
A közjegyzői ügyintézés nyelve Ukrajnában az államnyelv. Ám ha a közjegyzői szolgáltatásokat igénybe vevő nem beszéli az államnyelvet, kérelme alapján a kiállított dokumentumokat, okmányokat a közjegyzőnek vagy fordítónak le kell fordítania olyan nyelvre, melyet az ügyfél megért.

Írhatok-e magyar nyelven végrendeletet?
A törvények által szabályozott rendben készített, ám nem államnyelven fogalmazott végrendeletek éppúgy érvényesek, mint azok, melyeket ukrán nyelven írtak meg.

Folyhat-e magyar nyelven a polgári házasságkötés szertartása?
A jogszabályok nem tiltják, hogy a házasulandó felek kérésére magyar nyelven is végbemehessen a polgári házasságkötés szertartása, azaz magyarul is kimondható legyen a boldogító igen.

Forrás: Nyelvi jogaink és lehetőségeink (Beregszászi Anikó, Csernicskó István, Ferenc Viktória)