Nyelvi jogaink: szakképző intézmények, szakiskolák

Nyelvi jogaink: szakképző intézmények, szakiskolák

A szakképző intézményekben, szakiskolákban is tanulhatok magyar nyelven?
A tannyelv megválasztásának szabadsága nem csupán az általános középfokú oktatásra, hanem az oktatás valamennyi szintjére, bármely szakaszára kiterjedő jog. Ez azt jelenti, hogy a szakiskolákban, szakközépiskolákban is van lehetőség arra, hogy a jelentkező – kérvénye alapján – olyan tannyelvű intézménybe vagy osztályba, csoportba, tagozatra nyerjen felvételt, ahol az oktatás nyelve a magyar.
Sajnos azonban a tannyelv megválasztásának joga nem minden esetben érvényesíthető. Számos olyan szakiskola és szakközépiskola működik Kárpátalján, ahol – például magyar szaktanárok hiányában – nincs lehetőség a magyar nyelven való tanulásra. Ám ha évről évre számos olyan kérelem fut be az intézmény vezetőihez, melyben magyar nyelvű csoport, tagozat indítását kérelmezik, akkor lehet esély arra, hogy előbb vagy utóbb magyar tannyelvű csoport indul.

Forrás: Nyelvi jogaink és lehetőségeink (Beregszászi Anikó, Csernicskó István, Ferenc Viktória)