Nyelvi jogaink: a magyar anyanyelvűek aránya 2.

Nyelvi jogaink: a magyar anyanyelvűek aránya 2.
A magyar anyanyelvűek aránya hol éri el a törvény által meghatározott 10 százalékos határt?
Azoknak a kárpátaljai helyi önkormányzatoknak a listája, ahol a 2001-es összukrajnai népszámlálás hivatalos adatai szerint a magyar anyanyelvűek aránya eléri (vagy meghaladja) a 10%-ot, és ahol az állami nyelvpolitika alapjairól szóló törvény értelmében a magyar nyelv regionális nyelv, és a jogszabály alkalmazandó:

a) a Beregszászi járásban:

(Nagy)községi tanács (település) Magyar anyanyelvűek aránya, %-ban
Bátyu 64.64
Bótrágyi tanács 77.75
Bótrágy 77.19
Harangláb 79.05
Nagybereg 87.44
Badaló 98.19
Vári 98.09
Borzsova 95.07
Nagybégányi tanács 90.82
Nagybégány 87.53
Kisbégány 95.62
Halábor 98.14
Gut 95.79
Gáti tanács 92.54
Gát 94.20
Csikósgorond 27.50
Gecse 88.64
Nagybakta 31.23
Tiszacsoma 87.99
Kígyós 86.93
Déda 83.41
Somi tanács 77.01
Som 95.23
Kastanovó 1.15
Bene 90.63
Zápszony 94.27
Jánosi tanács 91.18
Jánosi 91.53
Balazsér 90.32
Kaszony 96.11
Asztély 87.30
Macsolai tanács 68.04
Macsola 80.15
Hunyadi 2.77
Muzsaly 82.31
Beregújfalu 82.19
Oroszi 95.08
Papi tanács 98.11
Papi 97.95
Hetyen 98.55
Kispapi 97.14
Rafajnaújfalu 96.41
Szvobodai tanács 27.70
Szvoboda 33.61
Badó 0.55
Bakos 49.7
Danyilovka 3.45
Csetfalva 97.35

b) az Ungvári járásban:

(Nagy)községi tanács (település) Magyar anyanyelvűek aránya, %-ban
Nagygejőci tanács 85.68
Nagygejőc 91.53
Kisgejőc 91.18
Oroszgejőc 3.17
Nagydobrony 97.73
Gálocsi tanács 80.8
Gálocs 87.95
Bátfa 79.65
Palló 72.99
Palágykomoróci tanács 89.07
Palágykomoróc 88.25
Kisszelmenc 92.50
Kereknyei tanács 19.21
Kereknye 3.20
Kincses 20.43
Császlóc 49.88
Kisdobronyi tanács 87.48
Kisdobrony 98.45
Dimicső 17.29
Tiszaágtelek 98.39
Tiszaásványi tanács 94.77
Tiszaásvány 95.66
Tiszaújfalu 92.06
Rát 80.68
Szalókai tanács 63.87
Szalóka 94.79
Petrivka 2.41
Salamon 59.91
Szürte 78.77
Téglás 82.94
Tarnóci tanács 53.13
Tarnóc 41.85
Botfalva 65.98
Sislóc 59.59
Korláthelmec 51.05
Homoki tanács 26.75
Homok 48.52
Koncháza 50.23
Minaj 13.47
Ketergény 15.88
Cservona 13.46
Eszeny 97.56
Az Ungvári járásban az oroszkomoróci községi tanács területén összesen 8,70% a magyar anyanyelvűek aránya; a községi önkormányzathoz három falu tartozik: Alsószlatina, Mélyút és Oroszkomoróc. A három falu közül az utóbbiban a magyart anyanyelvüknek vallók aránya 16,18% volt, ám a közigazgatási egység (azaz a tanács) területén összesítve nem éri el a magyar ajkúak aránya a 10%-ot. Ez pedig azt jelenti, hogy Oroszkomorócon és a tanácsához tartozó településeken nem lép automatikusan életbe az állami nyelvpolitika alapjairól szóló jogszabály, hiszen az önkormányzat területén a magyar ajkúak aránya nem éri el a 10%-ot; a helyi tanács azonban hozhat olyan határozatot, mely szerint (részben vagy egészében) alkalmazza a jogszabály rendelkezéseit a magyar nyelv vonatkozásában. A törvény ugyanis egyértelműen meghatározza, hogy a regionális vagy kisebbségi nyelv anyanyelvi beszélőinek egy-egy közigazgatási egység (azaz megyei, járási, városi, városi típusú települési, falusi) önkormányzat (tanács) területén kell elérniük a 10%-os arányt.

c) a Munkácsi járásban:

(Nagy)községi tanács (település) Magyar anyanyelvűek aránya, %-ban
Dercen 97.82
Izsnyéte 63.40
Fornos 97.04
Pósaháza 13.60
Beregrákosi tanács 23.69
Beregrákos 45.58
Benedeki (Benedekivci) 1.10
Dombok (Domboki) 1.22
Kajdanó 12.91
Orosztelek (Ruszke) 0.87
Csapolc (Csopivci) 0
Szernyei tanács 91.70
Szernye 97.47
Barkaszó 86.58
Csongor 97.70

d) a Nagyszőlősi járásban:

(Nagy)községi tanács (település) Magyar anyanyelvűek aránya, %-ban
Tiszaújlak 81.47
Nagypaládi tanács 97.06
Nagypalád 97.26
Fertősalmás 96.73
Verbőci tanács 94.65
Verbőc 94.11
Feketepatak 95.25
Nevetlenfalui tanács 90.28
Nevetlenfalu 86.83
Batár 96.32
Akli 96.72
Aklihegy 97.71
Újakli 68.47
Mátyfalvai tanács 49.64
Mátyfalva 66.54
Csonka (Verbove) 0
Oroszvölgy 10.86
Tiszaújhely 68.47
Tiszakeresztúri tanács 38.06
Tiszakeresztúr 74.22
Karácsfalva 83.25
Puskino 1.76
Tiszapéterfalvai tanács 96.95
Tiszapéterfalva 96.08
Tiszabökény 97.65
Forgolány 97.19
Tekeházai tanács 32.55
Tekeháza 26.65
Gödényháza 47.97
Fancsikai tanács 18.41
Fancsika 37.06
Csonkás (Pritiszjanszke) 3.23
Tiszasásvár (Trosznik) 1.98
Csepei tanács 42.71
Csepe 66.91
Tiszahetény (Hetinya) 1.73
Csomafalva 12.12
Feketeardói tanács 48.31
Feketeardó 32.75
Hömlőc (Holmovec) 1.96
Szőlősgyula 96.06
Salánk 89.61

e) a Huszti járásban:

(Nagy)községi tanács (település) Magyar anyanyelvűek aránya, %-ban
Visk 45.26

f) a Técsői járásban:

(Nagy)községi tanács (település) Magyar anyanyelvűek aránya, %-ban
Aknaszlatina 24.30

g) a Rahói járásban:

(Nagy)községi tanács (település) Magyar anyanyelvűek aránya, %-ban
Gyertyánliget 14.33

Forrás: Forrás: Nyelvi jogaink és lehetőségeink (Beregszászi Anikó, Csernicskó István, Ferenc Viktória)