Nyelvi jogaink: a magyar anyanyelvűek aránya 1.

Nyelvi jogaink: a magyar anyanyelvűek aránya 1.
A magyar anyanyelvűek aránya hol éri el a törvény által meghatározott 10 százalékos határt?
Kárpátalján a magyar anyanyelvűek aránya 12,65%.
A megyei szint mellett a magyar anyanyelvűek aránya 4 járásban (Beregszászi, Munkácsi, Nagyszőlősi és Ungvári), 2 megyei alárendeltségű városban (Beregszász, Csap), 2 járási székhelyen (Nagyszőlős, Técső), valamint 69 falusi, nagyközségi önkormányzat területén (106 faluban, nagyközségben) éri el azt az arányt, amely ahhoz szükséges, hogy az állami nyelvpolitika alapjairól szóló törvény rendelkezései kiterjedjenek anyanyelvünkre az adott közigazgatási egység területén (lásd a térképet).
Beregszász városban 55,87% a magyar anyanyelvűek aránya; az önkormányzathoz tartozik még Tasnád község is, s összesen a városi tanács területén 54,85% a magyart anyanyelvként beszélők aránya. Csapon 41,52% a magyar anyanyelvűek részaránya. Técsőn a város lakosságának 22,62%-a tekinti anyanyelvének a magyart, Nagyszőlősön pedig 13,54%-a.

A magyar anyanyelvűek aránya Kárpátalja közigazgatási egységeiben a 2001-es népszámlálás adatai alapján (%-ban)

Közigazgatási egység Magyar anyanyelvűek aránya %-ban
Kárpátalja 12,65
Ungvár (megyei alárendeltségű város) 7,03
Munkács (megyei alárendeltségű város) 9,64
Beregszász (megyei alárendeltségű város) 54,84
Huszt (megyei alárendeltségű város) 4,31
Beregszászi járás 80,23
Nagybereznai járás 0,05
Nagyszőlősi járás 26,30
Volóci járás 0,07
Ilosvai járás 0,09
Ökörmezői járás 0,01
Munkácsi járás 13,83
Perecsenyi járás 0,19
Rahói járás 2,48
Szolyvai járás 0,50
Técsői járás 2,76
Ungvári járás 36,52
Huszti járás 3,85

Forrás: Forrás: Nyelvi jogaink és lehetőségeink (Beregszászi Anikó, Csernicskó István, Ferenc Viktória)