Nyelvi jogaink: bírósági eljárás

Nyelvi jogaink: bírósági eljárás

Lefolytatható-e magyarul is egy bírósági eljárás?
A polgári, a gazdasági, a közigazgatási és a büntetőjogi bírósági eljárások nyelve az államnyelv. Azonban azoknak a közigazgatási egységeknek a határain belül, ahol egy kisebbségi nyelv anyanyelvi beszélőinek aránya legalább 10%, a felek megegyezése szerint regionális nyelven (nyelveken) is lefolytathatók a bíróságok az eljárások. Ez azt jelenti, hogy például a Beregszászi, az Ungvári, a Munkácsi és a Nagyszőlősi járás bíróságain, vagy a kárpátaljai megyei bíróságon elvileg magyar nyelvű bírósági eljárás is lefolytatható. A jogszabály azt is előírja, hogy a bírósági dolgozók kiválasztása során figyelembe kell venni, hogy regionális nyelveken is folyhatnak az eljárások .
Az állampolgárok azon jogát, hogy anyanyelvüket használják a bírósági eljárás során, az Alkotmánybíróság egy 2008-ban (8-рп/2008. számmal) elfogadott állásfoglalása szerint Ukrajna Alkotmányának 10. cikkelye 3. bekezdése, az Alkotmánybíróság egy 2011-ben (17-рп/2011. számmal) hozott határozata, az Ukrajna által is ratifikált regionális vagy kisebbségi nyelvek európai kartája, valamint Ukrajna bírósági eljárásokról és a bírák jogállásról szóló törvényének (Закон України про судоустрій і статус суддів) 12. cikkelye is garantálja.

Forrás: Nyelvi jogaink és lehetőségeink (Beregszászi Anikó, Csernicskó István, Ferenc Viktória)