Nyelvi jogaink: peres dokumentumok, tanúvallomás magyar nyelven

Nyelvi jogaink: peres dokumentumok, tanúvallomás magyar nyelven

Benyújthatók-e a bírósághoz magyar nyelvű bizonyítékok, peres dokumentumok?
Alapesetben a bírósági elé tárt összes dokumentum államnyelven készül. Ám azokon a területeken, ahol egy kisebbségi nyelv az állami nyelvpolitika alapjairól szóló törvény értelmében regionális státussal rendelkezik, a felek a peres dokumentumokat és a bizonyítékokat az adott regionális nyelven is benyújthatják. Amennyiben ez szükséges, ezeket államnyelvre fordítva is kérheti a bíróság, ez esetben azonban a fordítás költségei nem az eljárás feleit terhelik.

Tehetek-e anyanyelvemen tanúvallomást egy bírósági eljárásban?
Ha tanúként, vádlottként vagy egyéb módon lesz valaki részese bírósági eljárásnak, mindenki számára biztosított az a jog, hogy az eljárás során anyanyelvén vagy más, ismert nyelven tehessen nyilatkozatot vagy tanúvallomást. Jogunk van ahhoz is, hogy anyanyelvünkön vagy más, általunk ismert nyelven nyújtsunk be kérelmet, emeljünk panaszt, fogalmazzunk meg kérdéseket stb. a bíróság felé. Amennyiben erre szükség van, akkor tolmács segítségét is igénybe vehetjük.

Kell-e fizetnem, ha a bírósági eljárás során tolmács segítségét vettem igénybe?
Azokon a közigazgatási egységeknek a területén, ahol egy kisebbségi nyelv anyanyelvi beszélőinek aránya eléri a 10%-ot, a bírósági eljárás során az erre a nyelvre történő tolmácsolás költségei nem a tolmács szolgálatait igénybe vevő állampolgárt terhelik. Ha tehát tolmácsot kérünk a bíróságon, a díját nem nekünk kell kifizetnünk.

Forrás: Nyelvi jogaink és lehetőségeink (Beregszászi Anikó, Csernicskó István, Ferenc Viktória)