Nyelvi jogaink: figyelmeztető kiírások

Nyelvi jogaink: figyelmeztető kiírások

Kiírhatók-e magyar nyelven is a vészhelyzetre, veszélyre figyelmeztető feliratok (pl. Vigyázat, magasfeszültség!)?
Az életveszélyre, balesetveszélyre figyelmeztető feliratok, kiírások – ki tudja, mi okból – rendszerint kizárólag ukrán nyelven vannak kihelyezve Kárpátalja-szerte. Mivel azonban egyetlen olyan jogszabály sincs hatályban, amely tiltaná a veszélyre figyelmeztető feliratok kihelyezését kisebbségi nyelven, ez azt jelenti, hogy az ilyen kiírásokat is kitehetjük az ukrán mellett magyarul is.
Bár erről a területről a jogszabály nem rendelkezik, a józan ész és a gyakorlatiasság azt diktálja, hogy itt nagy szükség van a kisebbségi nyelvű kiírásokra. Ebből kiindulva célszerű, hogy azoknak a közigazgatási egységeknek a területén, ahol a magyar anyanyelvűek aránya legalább 10%-os, az önkormányzat (tanács) fogadjon el olyan döntést, melynek értelmében az ilyen feliratok a regionális nyelven is kihelyezhetők.

Kiírhatók-e magyar nyelven is a különböző figyelmeztető és tiltó táblák, feliratok (pl.: Dohányozni tilos! Fűre lépni tilos! Nem bejárat! Vigyázz, a kutya harap! stb.)?
Egyetlen törvény vagy rendelet sem írja elő, hogy a tájékoztató vagy tiltó táblák szövege kizárólag államnyelven készülhet. Ez pedig azt jelenti, hogy ezek a táblák is kihelyezhetők kétnyelvű (ukrán–magyar) vagy csak magyar nyelvű változatban.
Ha az adott településen a magyar anyanyelvűek aránya eléri a jogszabályban meghatározott 10%-os küszöböt, a helyi képviselőtestület elfogadhat olyan határozatot, amely lehetővé teszi, hogy az ilyen jellegű feliratok magyar nyelven is kihelyezésre kerülhessenek.

Forrás: Nyelvi jogaink és lehetőségeink (Beregszászi Anikó, Csernicskó István, Ferenc Viktória)