Nyelvi jogaink: választási dokumentumok, szavazócédulák

Nyelvi jogaink: választási dokumentumok, szavazócédulák

Készülhetnek-e magyarul a választási dokumentumok (pl. a választási bizottság jegyzőkönyvei)?

Az államelnök, a parlamenti képviselők, a megyei, járási és helyi képviselők, a polgármesterek választása során a dokumentációt államnyelven vezetik. Ahol egy kisebbségi nyelv anyanyelvi beszélőinek aránya eléri a jogszabályban meghatározott minimális szintet, a territoriális választási bizottság határozata alapján a választási dokumentáció (például bizottsági ülések a jegyzőkönyvei) – az államnyelv mellett – az adott regionális nyelven is elkészíthetők. [12.1.] Ez a lehetőség azonban csak a megyei és helyi választások esetében áll fenn, Ukrajna elnökének választása és a parlamenti képviselőválasztás során nem.

Kinyomtathatók-e magyarul is a választási szavazócédulák?
A választási szavazócédulák alapvetően államnyelven készülnek, de a territoriális választási bizottság határozata alapján ezeket a regionális nyelveken is ki lehet nyomtatni. Ez azt jelenti, hogy vagy kétnyelvű (esetünkben: ukrán–magyar) szavazólapokat nyomtatnak, vagy pedig – s erre korábban számos példa akadt az ukrajnai választások során – ukrán és magyar nyelvű cédulákat egyaránt a szavazók rendelkezésére bocsátanak, akik választhatnak, melyiken adják le voksaikat. [12.2.] A parlamenti képviselők és az államelnök megválasztására kiírt választásokra ez a cikkely nem érvényes.

Forrás: Nyelvi jogaink és lehetőségeink (Beregszászi Anikó, Csernicskó István, Ferenc Viktória)