Nyelvi jogaink: menetrend, információ magyar nyelven

Nyelvi jogaink: menetrend, információ magyar nyelven

A vasúttársaság központi, a fővárosban lévő minisztériumból irányított állami vállalat, így nem vonatkoznak rá a regionális szabályok. Ez azt jelenti, hogy az állami nyelvpolitika alapjairól szóló törvény nem kötelezi arra az állami vasúttársaságot, hogy a nem nemzetközi (azaz belföldi vagy helyi érdekű) járatokkal kapcsolatos közleményeket regionális nyelveken is bemondják a vasúti pályaudvarokon, állomásokon. Azt sem írja elő a jogszabály, hogy a vasúti menetrendet az államnyelv mellett más nyelven is közzétegye a pályaudvarokon, az állomásokon.
A helyi önkormányzatok, melyek területén a vasútállomás vagy megálló található, hozhat azonban olyan határozatot, amelyben felszólítja az ukrán állami vasúttársaság regionális egységét, hogy az adott pályaudvaron, állomáson, megállóhelyen a helyi regionális nyelven is tegye közzé a közérdekű információkat. Úgy is határozhat a helyi önkormányzat, hogy saját költségén készítteti el és helyezteti ki a regionális nyelvű információs táblákat, a vasúttársasággal egyeztetve. [11.1.] Más a helyzet a regionális és helyi (magán- vagy önkormányzati tulajdonban lévő) közlekedési vállalatokkal. Ha ezek székhelye és működésnek hatóköre olyan közigazgatási egységnek a területén van, melynek határain belül a magyar anyanyelvűek aránya eléri a 10%-ot, a működési engedélyeket kiállító regionális hatóság a helyi önkormányzat határozata alapján előírhatja, hogy a személyfuvarozással foglalkozó vállalkozó az államnyelv mellett köteles regionális nyelven is feltüntetni a járatok menetrendjét, az utazással kapcsolatos közérdekű információkat. [11.1.] Azt azonban egyértelműen előírja az állami nyelvpolitika alapjairól szóló jogszabály [27.1.] és a földrajzi nevekről (Закон України про географічні назви) hozott törvény 6. cikkelye is, hogy a vasútállomások, megállóhelyek megnevezését az ukrán nyelvű név alatt a regionális nyelven (nyelveken) is fel kell tüntetni.

Forrás: Nyelvi jogaink és lehetőségeink (Beregszászi Anikó, Csernicskó István, Ferenc Viktória)