Nyelvi jogaink: tilos az anyanyelv használata?

Nyelvi jogaink: tilos az anyanyelv használata?

Használható-e a magyar nyelv a gazdasági életben, a vállalkozások, intézmények, szervezetek tevékenysége során?

Az állami nyelvpolitika alapjairól szóló törvény lehetővé teszi, hogy az állami és nem állami tulajdonú vállalatok, cégek, szervezetek akár az államnyelvet, akár az oroszt, vagy pedig más regionális vagy kisebbségi nyelvet használjanak tevékenységük során. A jogszabály tulajdonképpen bármely nyelv használatát lehetővé teszi ezen a területen. A törvénynek ez a passzusa az ország egész területén érvényes, azaz ott is, ahol a magyar anyanyelvűek aránya nem éri el a 10%-ot.

Megtilthatja vagy korlátozhatja-e a cég vagy intézmény vezetője, hogy az alkalmazottak, munkatársak a magyar nyelvet is használják a munkájuk során, vagy egymás között anyanyelvükön beszélgessenek?
A cégek, vállalatok, vállalkozások, intézmények belső jogszabályai, rendeletei, szervezeti-működési szabályzatai nem tartalmazhatnak olyan rendelkezéseket, melyek tiltják vagy korlátozzák a dolgozókat abban, hogy akár az államnyelvet, akár regionális vagy kisebbségi nyelveket használjanak nyilvánosan vagy egymás közötti beszélgetéseikben. Egyetlen főnök, vezető sem tilthatja meg tehát, hogy alkalmazottai, beosztottjai egymás között magyarul (vagy más nyelven) beszélgessenek.

Forrás: Nyelvi jogaink és lehetőségeink (Beregszászi Anikó, Csernicskó István, Ferenc Viktória)