Nyelvi jogaink: jogorvoslati lehetőségek

Nyelvi jogaink: jogorvoslati lehetőségek

Milyen jogorvoslati lehetőségeim vannak, ha megsértik nyelvi jogaimat vagy akadályozzák ezen jogaim érvényesítését?
Az állami nyelvpolitika alapjairól szóló törvény biztosítja az állampolgárok számára azt a jogot, hogy ha úgy érzik, megsértették nyelvi jogaikat vagy akadályozzák a jogszabályból fakadó nyelvi jogaik érvényesítését, jogorvoslattal élhessenek.
Ha valaki úgy érzi, hogy megsértették nyelvi jogait, vagy nem teszik lehetővé, hogy éljen a nyelvtörvény biztosította jogaival, minden törvényes eszköz felhasználásával kiállhat jogaiért. [ Első lépésben annak az önkormányzatnak, hatóságnak, testületnek, szervezetnek a vezetőihez vagy felettes szerveihez lehet fordulni, amely a jogsértést elkövette.  Amennyiben a problémát nem sikerül orvosolni, a sértett bírósághoz fordulhat. Végső esetben mindenkinek joga van nyelvi jogai védelméért Ukrajna Legfelső Tanácsa emberi jogi biztosához fordulni, s ha itt sem jár sikerrel, a nemzetközi emberi jogi szervekhez is fordulhatnak panasszal az ukrán állampolgárok.
Ukrajna csatlakozott olyan nemzetközi egyezményekhez is (például a Regionális vagy kisebbségi nyelvek európai kartája vagy a Nemzeti kisebbségek védelméről szóló keretegyezmény), melyek alkalmazásáról az országnak meghatározott időközönként be kell számolnia az Európa Tanács (ET) felé, amelynek hatóságai rendszeresen ellenőrzik is a jelentésben foglaltakat. Ha az állampolgárok eljuttatják az ET illetékes szerveihez a nyelvi jogaik megsértését igazoló dokumentumokat, az ET akár el is marasztalhatja Ukrajnát.
A törvényt megsértők, végrehajtását akadályozók akár közigazgatási vagy büntetőjogi felelősségre is vonhatók.

Forrás: Nyelvi jogaink és lehetőségeink (Beregszászi Anikó, Csernicskó István, Ferenc Viktória)