Nyelvi jogaink: a jogszabály alkalmazásáról és annak megsértéséről

Nyelvi jogaink: a jogszabály alkalmazásáról és annak megsértéséről

Ki felel a törvény végrehajtásáért? Kin lehet számon kérni, ha a jogszabályt nem alkalmazzák a gyakorlatban?
A nyelvtörvény egyértelműen meghatározza [31.1.], hogy a jogszabály gyakorlati alkalmazásáért saját hatáskörének megfelelően Ukrajna Kormánya, a központi és helyi végrehajtó szervek, a helyi önkormányzatok (tanácsok), valamint az állampolgári egyesülések, szervezetek, intézmények felelősek. Azt is megjelölte a jogalkotó, hogy a törvényben foglaltak gyakorlatban való megvalósulását a Legfelsőbb Tanács, az államhatalmi szervek és a helyi önkormányzatok kontrollálják. [31.2.] A kormány mellett tehát minden állami szervnek, a megyei, járási és települési önkormányzatoknak, a hatóságoknak, de még az intézményeknek, szervezeteknek is van felelőssége abban, hogy megvalósulnak-e a törvény rendelkezései. Minden szintnek a saját hatáskörén belül kell kötelezően, minden további útmutatás vagy rendelkezés nélkül eljárnia a jogszabály alkalmazását illetően.
A gyakorlatban ez azt jelenti, hogy például azokon a területeken, ahol egy-egy nyelv regionális vagy kisebbségi státussal rendelkezik (anyanyelvi beszélőinek aránya legalább 10%), az önkormányzatnak biztosítania kell az adott nyelven az ügyintézés lehetőségét [7.6.] [7.7.] [11.2.]; a közútkezelőknek bármiféle további utasítás, rendelkezés nélkül ki kell helyeznie a földrajzi neveket az adott regionális vagy kisebbségi nyelven is [27.1.] stb.

Forrás: Nyelvi jogaink és lehetőségeink (Beregszászi Anikó, Csernicskó István, Ferenc Viktória)