Nyelvi jogaink: állami hivatalokban nemcsak államnyelv?

Nyelvi jogaink: állami hivatalokban nemcsak államnyelv?

Az, hogy a törvény engedélyezi a regionális nyelvek használatát az állami hivatalokban, azt is jelenti, hogy itt nem is kötelező használni az államnyelvet?
Ukrajna Alkotmánya 10. cikkelyének megfelelően a jogszabály rögzíti, hogy Ukrajna államnyelve az ukrán. [1.1.] [6.1.] Az Alkotmánybíróság egyik 1999-ben (10-рп/99. számmal) kiadott állásfoglalásával összhangban az állami nyelvpolitika alapjairól szóló törvény is leszögezi, hogy az ukrán mint államnyelv használata kötelező az államigazgatási szervek, állami hivatalok, intézmények, vállalatok, önkormányzatok stb. munkájában Ukrajna egész területén. [1.1.] [6.2.] Azt azonban sem az Alkotmány, sem az Alkotmánybíróság állásfoglalásai, sem pedig az állami nyelvpolitika alapjairól szóló jogszabály nem írja elő, hogy az ukrán az egyetlen olyan nyelv, melyet ezeken a területeken alkalmazni lehet. Az Alkotmány 10. cikkelyének 3. bekezdése értelmében „Ukrajnában szavatolt az orosz és a többi ukrajnai nemzeti kisebbség nyelvének szabad fejlődése, használata és védelme”. Azaz: a regionális és kisebbségi nyelvek – az államnyelv (az ukrán) kötelező használata mellett – a törvények által meghatározott rendben alkalmazhatók az állami hivatalokban és az önkormányzatok dokumentációjában is. Az állami nyelvpolitika alapjairól szóló jogszabály épp az egyik olyan törvény, amely meghatározza a nyelvek használatának rendjét Ukrajnában.

Forrás: Nyelvi jogaink és lehetőségeink (Beregszászi Anikó, Csernicskó István, Ferenc Viktória)