A jogász válaszol: rendbontás és alkoholfogyasztás nyilvános helyen

A jogász válaszol: rendbontás és alkoholfogyasztás nyilvános helyen

A rendőrség munkatársai szakmai gyakorlatuk során számos olyan szabálysértéssel találkoznak, melyeket kiskorú személyek követ el ittas állapotban. Kiemelt időszaknak és helyszínnek számít ebből a szempontból a nyári szünet s a különböző pihenőhelyek (szórakozóhelyek). Ebben az időszakban az átlagosnál jóval több a fiatalkorúak által elkövetett bűncselekmény: a rendbontás, a lopás és az alkoholhoz kapcsolódó kihágások.

Rendbontás

A rendbontásnak minősülő cselekmények egyaránt vonhatnak maguk után büntetőjogi és közigazgatási (adminisztratív) felelősségre vonást Ukrajnában. Mit nevezünk pontosan rendbontásnak? Milyen esetekben minősül a rendbontás szabálysértésnek és milyen esetekben bűncselekménynek?

Az Ukrán Büntetőtörvénykönyv (a továbbiakban Btk.) 296. cikkelye szerint a rendbontás a közrend súlyos megsértése közfelháborodást kiváltó vagy rendkívül cinikus módon.
Rendbontás lehet testi sérülés okozása, mások tulajdonának károsítása, a közintézmények normál működésének tartós akadályozása és így tovább. Valójában a rendbontás kategóriájába tartozó tevékenységek listája kimeríthetetlen.

A rendbontás annak helye, ideje és körülményei szerint jellemezhető. A közrend súlyos megsértése bűncselekménynek minősül. Súlyosnak nevezhető a szabálysértés az időtartama, a sérültek száma, illetve a sértettek kora alapján, s annak függvényében, hogy milyen mértékben sérültek mások jogai és jogos érdekei.

Úgynevezett kvalifikált (minősített) rendbontást, azaz bűncselekményt is említ a jogalkotó. Legfőbb jellemzője, hogy az átlagosnál nagyobb közveszéllyel jár, ezért súlyosabb büntetést von maga után. Ilyen például a csoportos rendbontás, fegyverhasználat stb.

Az egyszerű rendbontás pénzbírsággal sújtható, melynek összege a hatályos ukrán törvények értelmében 8 500–17 000 hrivnya között mozog, de akár hat hónapig tartó elzárással, vagy öt évig tartó szabadságvesztéssel is büntethető. A kvalifikált rendbontásért ezzel szemben a legsúlyosabb kiszabható büntetés (ha nincs összefüggésben más bűncselekménnyel) háromtól hét évig terjedő szabadságvesztés.
Büntetőjogi felelősségre vonhatók a 14. életévüket betöltött személyek (Btk. 22. cikkelyének 2. bekezdése).
Kisebb rendbontásnak minősül a nyilvánosság előtti trágár beszéd, mások zaklatása vagy egyéb sértő tevékenység, amely zavarja a közrendet és a békét. Más szóval olyan rendbontó tevékenység, amely nem rendelkezik a büntetőjogi kategóriába tartozó rendbontás jeleivel. Ezek a cselekedetek közigazgatási felelősségre vonással járnak: a pénzbeli bírság összege 51-től 119 hrivnyáig terjedhet, vagy 1-2 hónapnyi közmunkát, 20 százalékos bérlevonással és maximum tizenöt napos elzárást vonhat maga után. Ezekről a szabálysértésekről az
Ukrán Közigazgatási Törvénykönyv 173. cikkelye rendelkezik.

Alkoholfogyasztás és ittas állapotban való megjelenés nyilvános helyen
A jelenlegi jogszabályok értelmében bizonyos korlátozásokat vezettek be az alkoholfogyasztást illetően. Az Ukrán Közigazgatási Törvénykönyv 178. cikkelye szerint az alkoholfogyasztás az utcán, a stadionok, a terek, a parkok területén, a tömegközlekedési eszközökön, egyéb nyilvános helyeken (kivéve a kiskereskedelmi és vendéglátó-ipari egységeket, amelyeknek engedélyezte a község, a város vagy a városi tanács végrehajtó testülete az alkoholtartalmú italok értékesítését), vagy ittas állapotban való megjelenés nyilvános helyeken sérti az emberi méltóságot és a közerkölcsöt, ezért szóbeli figyelmeztetéssel vagy pénzbírsággal sújtható.
A szabálysértés ismételt elkövetése egy éven belül pénzbírsággal jár. Az említett cikkely első bekezdésének kétszeres megsértése egy éven belül pénzbírsággal, 1-2 hónapig tartó közmunkával és a fizetés húsz százalékának levonásával büntethető. Kivételes esetekben, amennyiben a megnevezett intézkedések – figyelembe véve az elkövető személyiségét – nem elegendőek, akár 15 napos elzárás is kiszabható.
A bírság értéke a megnevezett esetekben 17-től 85 hrivnyáig terjedhet. A szabálysértés ismételt elkövetésekor a bírság 51-től 119 hrivnyáig terjedő összeg lehet.
Az érvényben lévő jogszabályok szerint az említett szabálysértésekért felelősségre vonható minden 16. életévét betöltött személy.
Hogy mi a teendő a felsorolt jogszabályok áthágójával, kapjon-e egyszerű szóbeli figyelmeztetést, esetleg szigorúbb intézkedésekkel szankcionálandó-e a magaviselete és tette, ennek eldöntése a rendőrség hatásköre. Ehhez figyelembe veszik a szabálysértés természetét, az elkövető anyagi helyzetét, s azt, hogy tanúsít-e megbánást, illetve a további enyhítő vagy súlyosbító körülményeket.

Tehát jobb, ha nem kockáztatunk, és betartjuk a jogszabályokat!

Tóth Tünde
Kárpátalja.ma