Az EM Kárpátaljai Megyei Laboratóriumi Központ illetékességi területén népegészségügy (környezet- és település-, elelmzés- , táplálkozás-egészségügyi, munkahigiénes, kémiai, biztonsági, sugár egészségügyi, valamint járványügyi) egészségfejlesztési és egészségügyi igazgatási, valamint koordinációs feladatokat lét el. Tevékenysége keretében vizsgálja, vizsgáltatja, elemzi, értékeli a lakosság egészségi állapotára ható környezeti és társadalmi, fizikai, kémiai, biológiai és pszicho szociális tényezőket, tudományosan megalapozza az egészségügyi követelményeket, az egészségkárosító kockázatok csökkentésének módozatait, ellenőrzéseivel, intézkedéseivel biztosítja  a lakosság egészségügyi állapotát veszélyeztető tényezők  hatásainak csökkentését, a lakosság egészségi állapotának  javítását, nyomon követi a fertőző és nem fertőző megbetegedések  tényezőit, elemzi, járványügyi, megelőző és operatív tevékenységet folytat, helyszíni járványügyi vizsgálatokat végez   felkeresve a fertőző betegeket, a fertőzésre gyanús személyeket, a kórokozó-hordozókat. Megteszi a szükséges intézkedéseket a lakosság egészségének megőrzése, a megbetegedések megelőzése/felszámolása érdekében. A járványfolyamat meggátolására, továbbterjedésére vonatkozva dezinfekciós ( fertőtlenítés, sterilizálás); dezinszekciós (egészségre káros rovarok); és deratizációs (egészségügyi kártevők elleni védekezés) eljárásokat végez.  Feladatai minél hatékonyabb ellátása érdekében laboratóriumi (mikrobiológiai valamint kémiai) vizsgálatot kezdeményez.

Népegészségügyi feladatai közé tartozik a települések környezeti levegőminőségének, az emberi használatra (ivóvíz, fürdés, sport, üdülés) kerülő felszíni vizek, medencés fürdők, az ivóvizek, ásványvizek, gyógyvizek, a talaj minőségének közegészségügyi felügyelete, a sugár egészségügyi, munkaegészségügyi, kémiai biztonságot érintő közegészségügyi követelmények érvényre juttatása, az élelmiszerekkel, az élelmezéssel, valamint az egészséges táplálkozással összefüggő problémák feltárása, intézkedések a közegészségügyi feltételek biztosítására.

Ügyfélfogadási idő: hétfő- péntekig  7:00 -11:30 óra és  12:00 -16:00 óra

Az intézményben dolgozó személyek listája:

Bajnok Ágnes- mikrobiológiai laboratórium vezetője
Bakos Zita – mikrobiológiai laboráns
Bernikevics Sztániszláv – dezinfektológus
Fanta Erika – laboratóriumi munkatárs
Hegedűs Olena – laboratóriumi munkatárs
Hermán András – gépkocsivezető
Kopinec Nagya – felcser
Lajos Erika – epidemiológiai munkatárs
Lengyel Katalin – laboratóriumi munkatárs
Mándi Natália – mikrobiológiai laboráns
Olijnik Okszána – laboratóriumi munkatárs
Rádik Tetjána- mikrobiológiai laboráns
Sütő Katalin – epidemiológiai szakasszisztens
Turcsánova Sznizsána – epidemiológiai szakasszisztens
Világos Szabina – epidemiológiai szakasszisztens

Cím & Kapcsolatok

Our Address

90202 Kárpátalja, Beregszász, Bohdan Hmelnickij út 5

GPS

48.1844798, 22.6139496

Web

-