A Nagydobronyi szociális szolgáltatásokat nyújtó központ 2020 decemberében, a Nagydobronyi kistérség kezdeményezésből alakult. Az intézmény céljai közzé az idősek, hátrányos helyzetben élők és szociálisan rászoruló emberek védelme, gondozása, orvosi és nővéri ellátása valamint anyagi támogatás nyújtása tartozik. Központ két részlegből áll:

– az első részleg folyamatos gondozást nyújt a központon belül élő 25 idős és hátrányos helyzet gondozottnak. A szolgáltatások közzé tartozik a napi négyszeri étkeztetés, orvosi és nővéri felügyelet, közüzemi szolgáltatások (fűtés, világítás, nagy sebességű internet), anyagi támogatás (ruházat, cipő, ágynemű, gyógyszerek, egészségügyi technika).

– a második részleg elsősorban a saját otthonukban élő 18. életévüket betöltött, egészségi állapotuk vagy idős koruk miatt szociális és mentális támogatásra szoruló, önmaguk ellátására részben képes személyek részére biztosít lehetőséget, társas kapcsolatokra, valamint az alapvető higiéniai szükségletek kielégítésére. Az intézmény szociális munkásai segítenek a hivatalos ügyek intézésében, egyéni esetkezelésben, segítő – célzott beszélgetés lebonyolításában, információnyújtás a pénzbeli és természetbeni ellátások formáiról és az igénybevétel feltételeiről, adminisztratív kérdések megoldásában.

A központ nagyobb részt magyar ajkú állampolgároknak nyújt szociális szolgáltatásokat Nagydobronyi kistérség területein belül. Az intézményben 19 dolgozó végzi el a mindennapi feladatokat a központ céljainak elérése, és a gondozottak teljes körű ellátása érdekében.

Az intézmény magyar ajkú munkatársai:
1. Torma Szabolcs – igazgató
2. Mackó Mária – főnővér
3. Mackó Tamás – nővér
4. Bak Nikoletta-Petronella – nővér
5. Solymos Erika – nővér
6. Szanyi Ilona – ápolónő
7. Hidi Irén – ápolónő
8. Géci Marianna – ápolónő
9. Vinda Zsuzsanna – ápolónő
10. Molnár Irén – ápoló
11. Benedek Erszébet – ápoló
12. Papp Jolán – szakács (kisegítő személyzet)
13. Solymos Edit – szakács (kisegítő személyzet)
14. Barkaszi Ilona – mosónő (kisegítő személyzet)
15. Katona József – gondnok (kisegítő személyzet)
16. Nagy Viktória – szociális munkás
17. Szanyi KM Erika – szociális munkás
18. György Judit – szociális munkás
19. Kaskov Mária – könyvelő

Cím & Kapcsolatok

Our Address

Kárpátalja, Ungvári járás, Nagydobrony, Malodobronska utca, 2.

GPS

48.4287185, 22.3698728

Telefon

-

Web

-