A „Visk” Alapítvány Visk nagyközség művelődéséért, anyagi és szellemi értékeinek megőrzéséért  és gazdagításáért jött létre. Az  Alapítvány  ötlete  a 90-es évek végén, a Szovjetunió széthullását követően született.
Visk szülöttje, Varga Sándor és a vele együttgondolkodók által alapított Alapítvány feladata  és  célja  Visk nagyközség lakosságának  támogatása   önazonosságuknak, anyanyelvüknek  és kultúrájuknak megőrzésében és fejlesztésében. Segíti Visket, mint közösséget, annak lelki szellemi  és  kulturális  fejlődését és ezen értékeinek  megóvását, valamint a  sportélet támogatásával  az  egészséges  életmódra való nevelését. Ezen belül támogat olyan személyeket,  egyesületeket  és  programokat,   amelyek   elősegítik   a   nagyközség anyagi és szellemi kultúrájának fejlődését, jó hírét terjesztik a községnek,  s a hagyományos és új értékeink megóvásáért akarnak és tudnak is tenni. Különös figyelmet fordít a tehetséges fiatalok felfedezésére és
pályájuk  kibontakoztatásában  is  igyekszik segítséget nyújtani.
Az alapítvány a mindenkori körülményeknek és lehetőségeknek megfelelően törekszik  mind  tartalmában,  mind  céljaiban, mind pedig hatásaiban hosszú távú, a közösség érdekeit átgondolt módon szolgáló támogatási programok kidolgozására és megvalósítására.

Jelszavai: “minőség,tisztesség, jótékonyság”.

Mindezek érdekében működik az alapítvány kuratóriuma, amely Visk lakosságának különböző rétegeit képviseli. 

Nyitvatartási idő

Hétfő

-

Kedd

-

Szerda

-

Csütörtök

-

Péntek

-

Szombat

-

Vasárnap

-

Cím & Kapcsolatok

Our Address

90454 Visk, Gorkij u. 16.

GPS

48.04939847060561, 23.420276641845703