Nyelvi jogaink: a magyar nyelv regionális státusza

Nyelvi jogaink: a magyar nyelv regionális státusza

A törvény egyértelműen kimondja, hogy a felsorolt 18 nyelv mindegyike (orosz, belarusz, bolgár, örmény, gagauz, jiddis, krími tatár, moldáv, német, görög, lengyel, roma (cigány), román, szlovák, magyar, ruszin, karaim és krimcsak) – így természetesen a magyar is – Ukrajna egész területén rendelkezik a regionális vagy kisebbségi nyelv státusával. A törvényben megnevezett 10%-os határ átlépése nem a regionális vagy kisebbségi nyelv jogi státusát adja meg az egyes nyelveknek, hanem azt, hogy az adott közigazgatási egység területén hivatalos nyelvként használható számos funkcióban.

A magyar tehát egész Ukrajnában regionális vagy kisebbségi nyelv, ám beszélői nem minden közigazgatási egység területén élhetnek a törvény minden rendelkezésével, csak ott, ahol a magyar anyanyelvűek legalább a lakosság 10%-át alkotják.

Forrás: Nyelvi jogaink és lehetőségeink (Beregszászi Anikó, Csernicskó István, Ferenc Viktória)