Mit tegyünk, ha megállít a rendőr?

Mit tegyünk, ha megállít a rendőr?

A közúti ellenőrzés során a gépjárművezetők gyakran kerülnek olyan helyzetbe, amikor is magyarázatot kell adniuk közúti magatartásukról vagy bizonyítaniuk kell igazukat a szolgálatot teljesítő rendőrnek.

Sajnos a jogszabályok hűséges betartása sem biztosítja azt, hogy az utak mentén „lesben” álló rendőrök ne figyeljenek fel ránk.

Ezért tekintsünk most át néhány alapvető kérdést, amely felmerülhet a gépjárművezetőknél az igazoltatás során!

A közúti rendőr a következő esetekben jogosult megállítani járművünket:
1. ha a gépjárművezető megszegte a közlekedési szabályokat;
2. ha hiányzik a gépjármű rendszámtáblája, vagy a meglévő nem felel meg a követelményeknek, esetleg nem a megfelelő helyre van rögzítve, vagy oly mértékben szennyezett, hogy húsz méteres távolságról felismerhetetlen a rajta lévő jelzés, netalán a rendszámtábla el van takarva;
3. ha a gépjármű műszaki állapota nem felel meg az előírásoknak;
4. ha a rendőrnek információja van arról, hogy a gépjárművezető vagy az utasok szabálysértés, bűncselekmény elkövetői;
5. ha a jármű körözés alatt áll;
6. ha a rendvédelmi szerv képviselőjének információja van arról, hogy a járműt jogellenes célokra használták vagy használják;
7. ha a rendőr szükségesnek tartja, hogy kikérdezze a vezetőt vagy az utasokat baleset, szabálysértés stb. körülményeiről, amelyekben azok érintettek;
8. ha a rendbiztos szükségesnek látja azt, hogy a gépjárművezető segítse a közlekedés többi résztvevőjét, a rendőrség dolgozóit, vagy a sofőr tanúként szerepelhet jegyzőkönyv megszerkesztésénél szabálysértés vagy baleset esetén;
9. ha ellenőrizni akarja a sofőr gépjárművezetői jogosultságát;
10. az állami szervek határozatainak végrehajtása céljából, hogy korlátozzák vagy tiltsák a közlekedést az adott útszakaszon;
11. ha a rakományát nem az előírások szerint szállítja a gépjármű, és ezzel veszélyezteti a közlekedés többi résztvevőjét;
12. ha a gépjármű fény- vagy hangjelző berendezései nem felelnek meg a követelményeknek, vagy ha nem megfelelően használják azokat;

Mit tegyünk, ha megállít a rendőr?
– A közlekedési szabályokat betartva álljunk meg;
– maradjunk a járműben, és húzzuk le az ablakot; éjjeli időszakban az ajtókat az ajtózárral csukjuk be;
– hallgassuk végig a rendőr köszönését és bemutatkozását, amelyben a beosztásának/rangjának is szerepelnie kell;
– az elhangzottakat ellenőrizzük a rendőr igazolványán lévő adatok által;
– a nevet és a beosztást jegyezzük fel gyorsan az esetleges jövőbeli problémák könnyebb megoldása érdekében;
– ha rendelkezésünkre áll egy hangfelvevő készülék, rögzítsük a rendőr minden tevékenységét;
– ezt követően meghallgatjuk a leállítás okát.
Ezek után a rendőr megkéri Önt, hogy nyújtsa át a dokumentumait, hogy ellenőrizhesse a gépjármű vezetésére való jogosultságát.

Menet közben a vezetőnek rendelkeznie kell az alábbi dokumentumokkal:
– jogosítvány;
– forgalmi engedély – a gépjármű nyilvántartási okmánya;
– kötelező biztosítás.

Fontos megjegyezni, hogy a rendőrnek csak a fent említett okmányok ellenőrzésére van joga, ha a személygépkocsit ellenőrzi!

Mikor veheti el az igazoltató rendőr az Ön jogosítványát?
Az új jogszabályok értelmében a rendőrség dolgozóinak csak a következő esetekben van joguk megvonni a jogosítványunkat; ilyenkor egy ideiglenes jogosítványt kell az eredeti helyett adniuk:
– amennyiben a sofőr balesetet okozott;
– ha a gépkocsivezető nem áll meg a rendőr intésére;
– közlekedési szabályok áthágása esetén, amely miatt károsul a gépjármű vagy más vagyontárgy;
– ha a gépkocsivezető alkohol vagy kábítószer, esetleg gyógyszer hatása alatt áll;
– a fent megnevezett pontok egy éven belüli ismételt elkövetése esetén.

Elsősegélykészlet, tűzoltó készülék, elakadásjelző háromszög.
A rendőrök gyakran hangsúlyozzák azt is, hogy a fent említett tárgyak az autóhoz tartoznak, s hogy a „teljes készletnek” a gépjárműben kell lennie. Az említett tárgyak hiánya – a hatályos ukrán törvények értelmében – csak figyelmeztetést vonhat maga után, ezt azonban a rendvédelmi szervek képviselői gyakran „elfelejtik”.

A sofőrök számára hasznos lehet néhány gyakori közlekedésrendészeti meghatározás, ukrán rövidítés magyarázata:

Veszélyhelyzet okozása – olyan tevékenység, amelynek következtében sürgősségi helyzet alakul ki, azaz a közlekedés többi résztvevője kénytelen drasztikusan változtatni sebességén, haladási irányán vagy más módon intézkedni, hogy megvédjék személyes biztonságukat vagy mások biztonságát. Tipikus veszélyhelyzetek: megfontolatlan előzés, gyorshajtás, diszkó-balesetek, ittas vezetés stb.

A veszélyhelyzet ténylegességét tanúvallomással, technikai eszközökkel (fotó- vagy videofelvétellel) vagy egyéb bizonyítékkal kell alátámasztani.

ТЗтранспортний засіб, azaz jármű.
КпАПКодекс про Адміністративні Правопорушення, azaz Közigazgatási Szabálysértések Törvénykönyve.
ПДРправила дорожнього руху, azaz közlekedésrendészeti szabályzat (KRESZ).

Egyéb hasznos információ:
A rendőröknek rendelkezniük kell azzal az engedéllyel, mely feljogosítja őket arra, hogy azon a helyen álljanak és igazoltassanak, ahol Önt leállították. Ha ezt az okmányt nem tudják vagy egyszerűen nem akarják bemutatni, akkor ezt a tényt jegyzőkönyvben kell rögzíteni.

Szabálysértés esetén a rendvédelmi biztos bírságot szab ki, amelyről írásbeli feljegyzés készül. Ha az érintett sofőr nem ért egyet a bírság kiszabásával, akkor ezt egy újabb jegyzőkönyvben fel kell jegyezni. Az új közigazgatási törvénykönyv kimondja, hogy a bírságról szóló határozat és a jegyzőkönyv két példányban szerkesztendő meg, amelyeknek egy-egy példányát a szabálysértő kapja. (Ez lehetetlenné teszi a rendőrségi alkalmazottak számára a jegyzőkönyv utólagos módosítását.)

Tudnivalók a jegyzőkönyvről
Ha a jegyzőkönyv azon bekezdése, amelyben a szabálysértésnek kellene szerepelnie, nincs kitöltve, akkor oda beírjuk az igazoltató rendőr teljes nevét és beosztását, azt, hogy az eljáró rendőr durván megsértette a közigazgatási szabályokat, előírásokat és szabványokat, továbbá feltüntetjük azt is, hogy egy üres jegyzőkönyvet nyújtott át aláírásra. Az üres bekezdéseket pedig latin nagy Z betűkkel töltjük ki.
A rendőr csak abban az esetben készíthet jegyzőkönyvet egy esetről, ha személyesen látta a szabálysértést. Ha megállítja a sofőrt, és kijelenti, hogy tíz perccel ezelőtt a vezető áthaladt a kettős folyamatos záróvonalon, azzal a rendőr szabálysértést követ el. Az 1998. 06.30-tól hatályos, 482. számú rendelet szerint: „A rendőr csak olyan konkrét közlekedési szituáció okán állíthat le gépkocsit, amelyet az adott időpontban, az adott helyen személyesen látott”. Ellenkező esetben a jegyzőkönyv megírása hamisításnak minősül!

Előfordul az is, hogy a rendőrök azt állítják, hogy az autó utasai nem lehetnek az adott eset tanúi. Ez az állítás nem igaz, ugyanis az ukrán törvények szerint a tanú egy olyan személy, aki információval rendelkezik egy bizonyos üggyel kapcsolatban. Ennek a személynek az érdekeltségéről az ügyben a bíróság hivatott dönteni.

Kárpátalja.ma